Vlaanderen maakt half miljoen euro vrij voor hoogbegaafde kinderen

Vlaams minister van onderwijs Ben Weyts (N-VA) wil lagere en middelbare scholen helpen om hoogbegaafde leerlingen beter te ondersteunen. Hij maakt geld vrij om goede voorbeelden uit te breiden over heel Vlaanderen.

"Ongeveer 2 à 3 procent van de Vlamingen is hoogbegaafd", zegt minister Weyts. "Maar op school voelen veel hoogbegaafde jongeren te weinig uitdaging.  Daardoor gaan ze vaak onderpresteren, of voelen ze zich niet gelukkig." Sommige scholen hebben wel al een beleid voor hen uitgewerkt, maar dat blijft beperkt tot die specifieke school of scholengroep. Het half miljoen euro dat nu wordt vrijgemaakt, moet daar verandering in brengen: "Er komt een open oproep naar alle scholen om goeie voorbeelden in kaart te brengen, verder te ontwikkelen en te verspreiden. Daarnaast zoeken we een expertisecentrum dat de wetenschappelijke begeleiding van het project op zich kan nemen."

Scholen die al een initiatief hebben uitgewerkt, kunnen een projectvoorstel indienen. De geselecteerde scholen zullen samen voorstellen en concrete acties uitwerken, die het jaar daarop met heel Vlaanderen gedeeld kunnen worden."

De Universiteit van Vlaanderen heeft onder meer onderstaande uitlegvideo over hoogbegaafdheid:

Meest gelezen