Lode Vereeck dan toch geen bestuurder bij de UHasselt

De provincieraad heeft vanavond beslist dat Lode Vereeck dan toch geen bestuurder wordt bij de Universiteit Hasselt. Het Vlaams Belang had de ontslagen professor voorgedragen voor die functie. Maar de andere partijen stemden tegen omdat er nog een juridische procedure loopt over zijn ontslag, na beschuldigingen van  grensoverschrijdend gedrag. 

De provincieraad boog zich vanavond over de kandidatuur van Lode Vereeck (Open VLD) als bestuurder bij de UHasselt. Vereeck was daar jarenlang professor maar werd ontslagen na beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag. Het parket had de zaak geseponeerd. Momenteel loopt over het ontslag nog een procedure bij de Raad van State. Voor alle partijen - buiten het Vlaams Belang dat Vereeck voordroeg als bestuurder - was het daarom niet aangewezen om Vereeck te laten zetelen in de Raad van Bestuur. 

Wij kunnen enkel iemand afvaardigen die gaat voor het algemeen belang

Frederick Vandeput (Open VLD)

"We vonden het niet opportuun om iemand te steunen die vandaag in een fundamenteel conflict zit met de universiteit", legt Raf Truyens namens CD&V uit. "Op dit ogenblik lopen er een aantal procedures ten aanzien van Vereeck. Los van zijn curriculum betekent dat voor ons dat we die kandidatuur vandaag moeilijk konden ondersteunen."

Frederick Vandeput, fractieleider van Open VLD sluit zich daarbij aan. "Lode Vereeck heeft veel competenties", zegt hij. "Ik heb er zelfs geen probleem mee dat het Vlaams Belang iemand naar de Raad van Bestuur stuurt die mogelijk een luis in de pels kan zijn. Maar hij heeft nog een procedure lopen tegen de universiteit. Er is dus een persoonlijk belang voor de heer Vereeck en wij kunnen natuurlijk enkel iemand afvaardigen die gaat voor het algemeen belang."

De andere partijen wilden gewoon karaktermoord plegen op een man die geroemd wordt door vriend en vijand
Chris Janssens (Vlaams Belang)

Het Vlaams Belang is niet te spreken over de houding van de andere partijen. Volgens Chris Janssens van Vlaams Belang heeft Vereeck alle kwaliteiten om in de Raad van Bestuur te zetelen en zijn er géén juridische belemmeringen. "De andere partijen wilden gewoon hun politieke vriendjes benoemen, die weliswaar geen enkele ervaring hebben met het besturen van een universiteit", besluit hij. "Tegelijkertijd wilden ze ook een karaktermoord plegen op een man die geroemd wordt door vriend en vijand omwille van zijn expertise, kunde en kennis."

Meest gelezen