De vijf belangrijkste parketmagistraten van het land verdedigen aanpak Justitie in zaak-Chovanec: "Geen doofpot"

De vijf procureurs-generaal van ons land hebben in de Kamercommissie Justitie gevraagd om vertrouwen te hebben in Justitie. De laatste weken komt er veel kritiek op de manier waarop Justitie de zaak-Chovanec heeft aangepakt. "Het onderzoek is nog niet afgerond en het is gevaarlijk om te spreken zonder kennis van het volledige dossier", klonk het.

De kritiek op hoe Justitie heeft gehandeld in de zaak-Chovanec klinkt de laatste dagen steeds luider. 

Zo is er bijvoorbeeld veel onbegrip over het feit dat het het parket de tuchtoverheid van de politie niet heeft ingelicht na het zien van de opvallende beelden uit de politiecel van Charlerloi. Er komen ook veel vragen over het feit dat het onderzoek al meer dan twee jaar en een half duurt, dat de onderzoeksrechter eerst geen reconstructie wou en dat het parket-generaal van Bergen communiceerde dat er geen bewijs is dat de dood van Chovanec veroorzaakt werd door de politie.

Verschillende strafpleiters spraken van een doofpotoperatie en de internationale druk op justitie werd alsmaar groter. De weduwe van Chovanac zei dat ze alle vertrouwen in justitie verloren is.

Uitzonderlijke passage

Tijdens een uitzonderlijke passage in de Kamercommissie Justitie kwamen de vijf procureurs-generaal van ons land benadrukken dat er absoluut geen sprake is van een doofpotoperatie. "Alle richtlijnen werden gevolgd, de camerabeelden werden gevrijwaard, een onderzoeksrechter leidt het onderzoek en de dienst Enquêtes van het Vast Comité P voert de onderzoeksdaden uit", aldus procureur-generaal Johan Delmulle, de voorzitter van het college van procureurs-generaal. "Het dossier is dus niet begraven in Charleroi, in weerwil van wat her en der wordt geponeerd."

Het dossier is niet begraven in Charleroi, in weerwil van wat her en der wordt geponeerd.

Johan Delmulle, voorzitter college van procureurs-generaal

Delmulle haalde ook uit naar iedereen die zonder kennis van het volledige dossier al grote uitspraken heeft gedaan. "Als ik sommige zogezegde advocaten-experts in de media bezig hoor, met heel weinig inhoudelijke kennis van het dossier en vaak gedreven door persoonlijke rancunes, of als ik sommige parlementairen bezig hoor, komt het mij voor alsof het proces al gevoerd is en alsof de politiemensen al bij voorbaat veroordeeld zijn".

"Laat ons verdachten behandelen op een manier waarop we zelf als verdachte zouden behandeld willen worden. De waarheid is vaak veel genuanceerder dan hoe die op het eerste gezicht lijkt."

Oproep aan politici

De procureurs-generaal hebben uitdrukkelijk gevraagd om het vertrouwen in justitie te behouden. "We zouden het zeer waarderen indien de andere machten, het parlement en de regering, meer hun vertrouwen zouden uitspreken in de rechterlijke macht die, vaak in de schaduw van het geheim van het onderzoek, alle dagen hun werk meer dan naar behoren doen.

We zouden het waarderen indien het parlement en de regering meer hun vertrouwen zouden uitspreken in de rechterlijke macht.

Johan Delmulle, voorzitter college van procureurs-generaal

Op de inhoud van de zaak, bijvoorbeeld over waarom het parket de tuchtoverheid niet had ingelicht, wou Delmulle niet ingaan. "Om alle onderzoeken die nu lopen en het recht op een eerlijk proces niet in het gedrang te brengen", zei hij. Toen het ging over waarom het onderzoek al meer dan twee jaar en een half duurt, haalde hij uit naar de financiering van Justitie. "Als we willen dat onderzoeken met experten sneller gaan, moeten we de experten beter kunnen betalen en de job van gerechtsdeskundige aantrekkelijker maken."

Bekijk hieronder het verslag van "Het Journaal":

Videospeler inladen...

Meest gelezen