AFP or licensors

Europees commissaris Timmermans: "55 procent uitstootvermindering tegen 2030 ambitieus, maar haalbaar en nodig"

De uitstoot van CO2 in Europa met 55 procent verminderen tegen 2030 is ambitieus, maar ook haalbaar én nodig. Dat zegt Europees commissaris voor de Europese Green Deal Frans Timmermans. "Ik heb er vertrouwen in dat het kan." Greenpeace stelt zich vragen bij de manier waarop de Europese Commissie dat wil doen.

Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen kondigde gisteren in haar eerste State of the Union aan dat de Europese Commissie de Europese doelstelling omtrent de uitstootvermindering van CO2 tegen 2030 wil aanscherpen. Geen vermindering van 40 procent ten opzichte van 1990 zoals eerst was afgesproken, maar wel een van minstens 55 procent.

Een ambitieus plan, gaf Europees commissaris Frans Timmermans vandaag toe op een persconferentie. De Nederlander geldt als de nummer 2 van de Commissie. Hij is vicevoorzitter en onder meer verantwoordelijk voor de Green Deal, het klimaatplan van de Commissie dat van Europa in 2050 het eerste klimaatneutrale continent moet maken.

Ambitieus, maar ook haalbaar en nodig, verzekerde Timmermans. De Europese Commissie liet een haalbaarheidsstudie uitvoeren over de mogelijke gevolgen van die  aangescherpte doelstelling. Het resultaat is erg gebalanceerd, aldus Timmermans. Uit de studie moet blijken dat de nieuwe doelstelling de economische groei niet zal drukken. Bovendien ziet het ernaar uit dat Europa de doelstelling van min 40 procent tegen 2030 zeker zal halen. We mogen en moeten met andere woorden ambitieuzer zijn, vindt de Commissie.

Kilmaatwet

Maar dan zal er wel een tandje bijgestoken moeten worden. De Commissie wil het nieuwe doel onder meer halen door het emissiehandelssysteem te herzien en uit te breiden, energie-efficiënter te worden (bijvoorbeeld in de bouw) en door een sterker beleid rond hernieuwbare energie. Ook de CO2-normen voor voertuigen moeten verstrengd worden. Timmermans wees daarnaast ook op het belang van het gezond houden van de Europese bossen. Alleen maar nieuwe bomen bijplanten, zal niet volstaan.

De Commissie is ook van plan om de nieuwe doelstelling voor 2030 op te nemen in de Europese klimaatwet die in de maak is. Op die manier wordt niet alleen de einddoelstelling - een klimaatneutraal Europa in 2050 - maar ook de tussendoelstelling voor 2030 in wetgeving verankerd.

Tegen juni 2021 zal de Commissie met wetsvoorstellen naar buiten komen die duidelijk zullen maken hoe de Commissie die uitstootvermindering van 55 procent concreet wil bereiken. Hoe de inspanningen om die aangescherpte doelstelling te halen per lidstaat verdeeld zullen worden, zal ook pas later blijken.

Timmermans heeft er in elk geval vertrouwen in dat Europa de nieuwe doelstellingen kan halen. "We hebben er het beleid voor, het engagement en de financiële middelen." Maar de transitie moet wel rechtvaardig zijn, benadrukte hij. "Anders zal er geen transitie zijn." Het Europese klimaatplan moet "de kwetsbaren helpen, in plaats van hen pijn te doen". (De tekst gaat voort onder de foto.)

De CO2-normen voor voertuigen zullen strenger worden.
Nicolas Maeterlinck

Greenpeace: "Oneerlijk en onvoldoende"

Timmermans en co geloven erin, volgens milieuorganisatie Greenpeace doet de Commissie echter niet genoeg om de opwarming van de aarde tot 2 graden te beperken, laat staan 1,5 graad. Zo wijst Greenpeace erop dat de milieucommissie van het Europees Parlement zich eerder achter een uitstootvermindering van 60 procent tegen 2030 heeft geschaard. Om die 1,5 graad te halen is zelfs een vermindering met 65 procent nodig, stelt Greenpeace.

Daarbij komt nog, zegt Greenpeace, dat de Europese Commissie op een oneerlijke manier aan die doelstelling wil geraken, bijvoorbeeld door de opname van CO2 in de natuur (zoals via bossen) in de cijfers mee te nemen. De opname van CO2 in de natuur kan echte uitstootvermindering in de meest vervuilende sectoren niet vervangen, klaagt Greenpeace aan, verwijzend naar de energiesector, de transportsector en de landbouw. Zeker niet omdat de Europese bossen de laatste 10 jaar steeds minder CO2 opnamen en die trend zich lijkt door te zetten in de toekomst, onder meer door ontbossing.

Meest gelezen