68 meldingen van seksueel misbruik in de kerk in voorbije 2 jaar

De voorbije twee jaar zijn er bij de katholieke Kerk in ons land 68 meldingen gedaan van seksueel misbruik. Dat zijn er 60 meer dan in de twee jaar ervoor. Het gaat vaak om verjaarde feiten, die dus niet meer voor de rechtbank kunnen komen. 

Begin 2012 zijn er in de katholieke Kerk van België tien opvangpunten voor slachtoffers van seksueel misbruik opgericht. De bedoeling? Alles in het werk stellen om tot gepaste herstelmaatregelen te komen voor verjaarde feiten, die niet meer voor de rechtbank kunnen komen.

Bij die opvangpunten werden er van 2012 tot 2017 426 meldingen gedaan. In de twee jaren die daarop volgden, 2018 en 2019, zijn er 68 meldingen gedaan, blijkt nu uit een nieuw rapport van de stichting Dignity, dat instaat voor de opvang van de slachtoffers.

Dat is veel meer dan de acht meldingen in de periode 2016-2017. De verklaring voor die opvallende stijging is volgens de voorzitter te vinden in de media-aandacht die er kwam na het speciale conclaaf van de Paus rond seksueel misbruik. "Hij heeft toen aan slachtoffers die dat trauma hebben meegemaakt, gevraagd om zich te melden, zodat de kerk hen erkenning kan geven," zegt voorzitter Manu Keirse. 

73 procent van de gemelde feiten hebben zich meer dan 30 jaar geleden voorgedaan

Manu Keirse, voorzitter Dignity

De meeste van de meldingen gaan over seksueel misbruik dat meer dan dertig of veertig jaar geleden gebeurd is. "49 (of 73 %) van de gemelde feiten hebben zich meer dan 30 jaar geleden voorgedaan en 32 (of 47 %)  meer dan 40 jaar geleden. 12 feiten dateren van de laatste 20 jaar. Het is dan ook niet verwonderlijk dat het niet gemakkelijk is om feiten te reconstrueren. Het uitgangspunt is dat de geloofwaardigheid van de slachtoffers groot is, en dat een redelijke graad van waarachtigheid voldoende is om geloof te hechten aan het verhaal van het slachtoffer."

De meeste slachtoffers krijgen ook een financiële tegemoetkoming. 

Meest gelezen