Foto: Beeldbank UGent

Ex-lid adviesraad Celeval: "Geruzie is gevolg van politieke beslissing en gebrek aan overheidsmanagement"

Het gekibbel tussen gezondheidseconoom Lieven Annemans en de virologen is het gevolg van een keuze van de overheid om niet te investeren in een echte structuur om de coronacrisis aan te pakken. Dat zegt professor emeritus Marc Buelens van de Vlerick Business School. Buelens zat in de eerste versie van Celeval, de evaluatiecel die de overheid moet adviseren, maar daartoe volgens hem niet in staat is in haar nieuwe samenstelling.

Volgens Lieven Annemans waarschuwen experten als Erika Vlieghe, Steven Van Gucht en Marc Van Ranst voor sterk stijgende absolute cijfers, omdat “dat een gemakkelijk cijfer is”. Volgens hem hopen de virologen de mensen zo alert te houden zodat ze zich aan de regels houden. Hij vindt dat niet correct en zegt dat er meer perspectief moet worden geboden.

De vijand is een virus dat zich niet laat temmen

Organisatiepsycholoog Marc Buelens

Marc Buelens is het daarmee absoluut niet eens. Buelens is organisatiepsycholoog en doceerde in het verleden besliskunde zowel aan de faculteit geneeskunde als aan de faculteit economie van de Universiteit Gent. Hij ziet een groot verschil in de manier van de denken van geneeskundigen en economen. 

Daardoor redeneren virologen in termen van risico's. "Iemand moet zeggen dat we een aanvaardbaar risico nemen", zegt Buelens in "De wereld vandaag", op Radio 1. "Op dit moment zeggen de virologen dat het risico onaanvaardbaar is. Dat betekent dat we nog niet kunnen overgaan naar positieve maatregelen. De gevaren zijn nog te groot."

"Een econoom redeneert in termen van verwachte waarde", aldus Buelens. Daarbij gaat het onder meer ook over dingen als een draagvlak. "Het is meer zoeken naar een korfje producten in een mand."

"Natuurlijk moeten we positief kunnen handelen, méér doen en die bubbels vergroten. Maar het is nog te vroeg!", zegt Buelens. "De vijand is een virus dat zich niet laat temmen en exponentieel stijgt als je het een beetje ruimte geeft." 

Het nieuwe Celeval is een overlegorgaan geworden en is geen adviesorgaan van experten meer

Organisatiepsycholoog Marc Buelens

Marc Buelens zat in de eerste versie van Celeval, maar niet in de cel in haar nieuwe samenstelling. "Het nieuwe Celeval is een overlegorgaan geworden, en is geen adviesorgaan van experten meer. Dat zijn mensen die mee praten, en dat is niet hetzelfde als mee denken."

Dat mee denken is volgens hem een moeizaam proces. "Dat moet door kennismanagers worden aangestuurd", vindt Buelens. "Dat moet in een systeem worden gebracht, en dan kan iedereen mee denken." Nu zeggen verstandige mensen volgens hem te veel hun gedacht over de cijfers, zonder echt mee te denken. "Dit is geen groep die gemaakt is om daar heel rustig en beheerst over te denken."

Het gevolg? "Dan verschuift het naar vetes - daar verwachtte ik mij aan - en allerlei scheldpartijen die academici onwaardig zijn."

Ik hoop dat de regering dat signaal oppakt

Organisatiepsycholoog Marc Buelens

Kan het anders en beter? "In een democratie is de politiek de eindverantwoordelijke", zegt Buelens. Hij verwijt de beleidsmakers dat ze gekozen hebben voor een overleg-Celeval in plaats van een echt wetenschappelijk adviesorgaan. "De overheid bleek geen enkele interesse te hebben in een structuur om de crisis aan te pakken."

Buelens voorspelt nog meer hommeles eens het vaccin tegen het coronavirus er zal zijn, vooral omdat zo'n vaccin niet perfect zal zijn. Hij stelt zijn hoop op de nieuwe regering die er zit aan te komen, in de hoop dat die efficiënter zal optreden en meer aandacht voor overheidsmanagement zal hebben. "Ik hoop dat de regering dat signaal oppakt", besluit hij.

Meest gelezen