SCIENCE PHOTO LIBRARY

Ouderen, de "wijze pubers"

Het nieuwe boek van wiskundige en filosoof Jean-Paul Van Bendegem lijkt senioren te raken. "Wijs, grijs en puber" roept op om senioren ernstig te nemen en niet aan de kant te schuiven zoals nu vaak gebeurt. Johan Leman en de zijnen reageren: ze eisen een Ouderenrechtencommissariaat.

De uitdrukking “wijze pubers” ontlenen wij aan em. Prof. Van Bendegem die enkele dagen geleden in een krant en in "De afspraak" gepleit heeft voor het feit dat ouderen in zijn ogen best wat irritanter mogen worden. Groot gelijk heeft hij. En hij mag gerust zijn. Er dient zich een generatie aan die het anders wil. De strikte scheiding tussen actieve bevolking en ouderen moet opgeheven worden. Ouderen moeten in de breedste zin aan de samenleving kunnen blijven participeren. Dit betekent niet dat wij de zorg geen warm hart toedragen. Het betekent ook niet dat wij nooit plaats willen ruimen voor jongeren. 

Lees verder onder het interview met Jean-Paul Van Bendegem in "De afspraak" van woensdag 16 september:

Videospeler inladen...

Wij eisen een Ouderenrechtencommissariaat

Wij geven graag toe dat de aandacht momenteel meer dan terecht vooral naar de kwetsbare en zorgafhankelijke ouderen uitgaat thuis en in woonzorgcentra. Wij zijn echt niet jaloers op hen. Die mensen hebben te lang de nodige affectie moeten missen. Maar we willen een bredere benadering. Wat nu gebeurt met wie allemaal onder ouderen valt, is allemaal veel te vrijblijvend. Wij, dat is een groep jeugdige ouderen die zich stilaan maar zeker aan het uitbreiden is.

In eerste instantie nemen wij  een assertieve houding aan. Er zijn te veel  misbruiken aan de gang. Er gaat geen week voorbij of er komt zulk misbruik in de media. Aan die misbruiken moet dringend  een halt toegeroepen worden. Daarom eisen wij een Ouderenrechtencommissariaat. Zulk Ouderenrechtencommissariaat heeft een opdracht die complementair is aan de taken die de Vlaamse Ouderenraad en andere instanties opnemen. De taken moeten goed uit elkaar gehouden worden. Het Ouderenrechtencommissariaat moet tot burgerlijke partijstellingen kunnen overgaan. Hoe wil je anders iets betekenen? Je bent oud, en een rechtszaak beginnen heeft dus weinig zin voor jezelf zowel als voor je familie. Want tegen dat ze voorkomt, ben je overleden.

Je kan als oudere geen rechtzaak beginnen. Tegen dat ze voorkomt ben je overleden.

Wij spelen echter niet alleen op defensief. Wij willen een herdenken van het ouderenbeleid vanuit het besef dat er een generationele sprong plaats gevonden heeft op vlak van leeftijd waarop men zich oud begint te voelen. Hierrond moet nieuw beleid uitgedacht worden, waarbij ouderen autonoom meespelen. Beleidmakers moeten heel goed beseffen dat 65 op veel vlakken niet langer de grote cesuur is tussen jong en oud. Wij nodigen andere ouderen met dezelfde ingesteldheid uit om mee te denken. Dit moet een ruim debat worden, dat niet op enkele weken beslecht wordt. 

Maar onze eerste vraag is duidelijk: er moet een Ouderenrechtencommissariaat komen. Sommige mistoestanden mogen echt niet meer kunnen plaats vinden!

Johan Leman, Mie Moerenhout, John De Wit , Hugo Van De Gaer, Robert Crivit, Peter Janssen, Jan Heuvelmans, Hendrik Van Geel, Tarsi Windey, Pol De Roo, en anderen.

VRT NWS wil op vrtnws.be een bijdrage leveren aan het maatschappelijk debat over actuele thema’s. Omdat we het belangrijk vinden om verschillende stemmen en meningen te horen publiceren we regelmatig opinieteksten. Elke auteur schrijft in eigen naam of in die van zijn vereniging. Zij zijn verantwoordelijk voor de inhoud van de tekst. Wilt u graag zelf een opiniestuk publiceren, contacteer dan VRT NWS via moderator@vrt.be.

Meest gelezen