Groen licht voor hervorming van de erf- en schenkbelasting

De Vlaamse regering heeft het licht op groen gezet voor een hervorming van de erf- en schenkbelasting. Vanaf juli 2021 verandert de belasting voor goede doelen en er is werk gemaakt van de zogenoemde vriendenerfenis. 

"Enerzijds verlagen we de tarieven om iets aan een goed doel na te laten of te schenken naar nul procent", zegt minister van Financiën Matthias Diependaele (N-VA). "Anderzijds maken we het fiscaal interessanter om een nalatenschap te geven aan beste vrienden. Dit doen we door het tarief voor de eerste 15.000 euro van 25 pct naar 3 procent te brengen". Het nieuwe systeem treedt vanaf 1 juli 2021 in werking.

De Vlaamse regering heeft er bij haar start voor gekozen de erfbelasting verder te hervormen. Zo stond de lancering van de 'vriendenerfenis' ingeschreven in het regeerakkoord. Daarnaast wil de regering het aantrekkelijker maken om na te laten of te schenken aan een goed doel.

Vandaag geldt voor een schenking aan het goede doel een belastingtarief van 5,5 procent.  Bij een erfenis is het tarief 8,5 procent. Voor beide gevallen wordt het tarief volgend jaar dus naar nul gebracht.

Fiscale planning

Tegelijk gaat ook een fiscaal achterpoortje dicht.  Want de nalatenschap aan een goed doel wordt vaak gebruikt om belastingen te omzeilen.  Bij een nalatenschap aan familieleden gecombineerd met een goed doel, houden die familieleden netto meer over dan wanneer ze "gewoon" zouden erven.

Deze constructie verdwijnt dus."Het systeem was uitgegroeid tot een techniek van fiscale planning", zegt minister Diependaele. "De gift aan het goede doel diende vaak louter om de erfbelasting voor de verre familie of een goede vriend maximaal te beperken. Dat druist in tegen de geest van  het systeem."

Daarnaast maakt de regering dus ook werk van de zogenaamde 'vriendenerfenis'. "We maken het mogelijk om een deel van je erfenis na te laten aan een 'beste vriend' aan het tarief van de eerste graad, met name 3 pct, in plaats van 25 pct. Deze tariefverlaging komt er voor de eerste schijf van 15.000 euro. Het maximum nettovoordeel bedraagt 3.300 euro", licht minister Diependaele toe.

Gevolgen voor organisaties

Het blijft afwachten wat de financiële gevolgen zullen zijn voor organisaties die ijveren voor het goede doel. Enerzijds moeten ze dus geen belastingen meer betalen maar anderzijds kan het ook dat straks heel wat minder mensen een nalatenschap regelen via het goede doel, omdat het fiscale voordeel wegvalt.

"Onze reactie is dubbel", zegt Philippe Vandekerckhove van het Rode Kruis - Vlaanderen. "Er was misbruik van het systeem dus we begrijpen de afschaffing. We zijn natuurlijk wel wat bekommerd over inkomsten die zouden kunnen wegvallen. Daarom juichen we toe dat naast de erfenissen straks ook de schenkingen belastingvrij zullen zijn."

Kom op tegen Kanker juicht toe dat een systeem waarvan misbruik werd gemaakt, verdwijnt.  De organisatie ziet nieuwe kansen voor goede doelen. "Het goede doel is straks niet langer het aanhangsel van een persoonlijk extra voordeel, maar een doel op zich", aldus KOTK.

Dierenrechtenorganisatie Gaia zegt verheugd te zijn met deze beslissing. De organisatie haalt in bepaalde jaren de helft van haar middelen uit erfenissen. "Het verschil tussen 8,5 procent en nul procent erfbelasting is dan ook meer dan gunstig voor ons", zegt directeur Ann De Greef.

Meest gelezen