Veroordeling van priester voor schuldig verzuim na zelfdoding vriend in beroep bevestigd

Een priester van 59 uit Brugge, die geen actie ondernam nadat een vriend hem liet weten dat hij uit het leven zou stappen, blijft veroordeeld voor schuldig verzuim. Dat heeft het hof van beroep van Gent vandaag bevestigd. "Dit is een ontzettend belangrijk arrest voor de hele samenleving", klinkt het bij de advocaat van de weduwe. "Het beroepsgeheim is vandaag op losse schroeven komen te staan."

De feiten dateren van oktober 2015: een West-Vlaamse man die al lang met depressies kampte, pleegde zelfmoord. Voor zijn wanhoopsdaad telefoneerde hij verschillende keren met een priester uit Brugge. Hij stuurde hem ook verschillende sms'jes.

De weduwe van de man diende nadien een klacht in tegen de priester. "Toen de man zijn plannen kenbaar maakte, zei de priester: ga in vrede, ik zal voor u bidden. Hij had naar zijn vrouw moeten bellen om te zeggen dat ze best eens langsging", zei haar advocaat. "We willen dat niet herhaald zien. Iedereen die hulp nodig heeft moet geholpen worden, ook door een priester".

Biechtgeheim versus schuldig verzuim

De priester zei dat hij niets mocht ondernemen, omdat hij gebonden was aan het biechtgeheim.  "En bovendien wilde hij ook de wil respecteren van zijn vriend die uit het leven wou stappen", aldus zijn advocaat Jan Leysen. "Hij wou absoluut niet dat zijn vrouw zou ingelicht worden."

De priester wou de wil respecteren van zijn vriend. Hij wou absoluut niet dat zijn vrouw zou ingelicht worden.

Jan Leysen, advocaat van de priester

Toch veroordeelde de correctionele rechtbank uit Brugge de priester voor schuldig verzuim. Volgens de rechtbank is het biechtgeheim niet absoluut en ging het hier om een noodtoestand, waarop de priester moest reageren. De priester kreeg 1 maand cel met uitstel en moest de weduwe van het slachtoffer 1 euro morele schadevergoeding betalen.

De priester ging in beroep tegen die veroordeling, maar hij kreeg vandaag geen gelijk van het Gentse hof van beroep. "Ondersteunende gesprekken zijn niet voldoende", klonk het.  De priester kreeg wel een mildere straf: acht dagen cel met uitstel. Hij moet ook een schadevergoeding van 1 euro betalen aan de weduwe.

Gevolgen van de uitspraak?

De advocaat van de weduwe, Pieterjan Dens, noemt deze uitspraak een ontzettend belangrijk arrest voor de hele samenleving. "In de toekomst zal men zich niet meer zo maar achter het beroepsgeheim kunnen verschuilen", klonk het na de zitting. 

In de toekomst zal men zich niet meer zo maar achter het beroepsgeheim kunnen verschuilen.

Pieterjan Dens, advocaat weduwe

Bij Jan Leysen, de advocaat van de priester, viel een ander geluid te horen. "Europese rechtspraak zegt dat iedereen de vrije wil heeft om te kiezen voor zelfdoding en dat dat iets is dat tot de privacy behoort."

De advocaat bekijkt nu of hij verdere stappen zal zetten. "Deze zaak is interessant genoeg om nog eens grondig te bekijken en om het Europees Hof te confronteren met haar eigen rechtspraak." De advocaat heeft nu 15 dagen de tijd om een cassatieberoep aan te tekenen.

Wie vragen heeft over zelfdoding, kan terecht op het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoordlijn1813.be

Meest gelezen