Minister Demir wil everzwijnenplaag drastisch aanpakken: speciale jagerseenheid en wildschadeverzekering 

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) wil een andere, meer drastische aanpak van de everzwijnenplaag. Ze wil zelfs een team van professionele jagers inzetten, die lokale overpopulaties snel en efficiënt kunnen oplossen. Maar het plan wordt door de jagers zelf maar koeltjes onthaald.

De minister erkent dat het everzwijn zijn plaats in de natuur heeft, maar dat de overlast tot een minimum moet beperkt blijven. Daarom moet gerichter gejaagd worden. In de zomer zou de jacht zich moeten concentreren op schadegevoelige gebieden, zoals landbouwgebieden om de dieren te verjagen naar de natuurgebieden. In de winter moet jacht gemaakt worden in het volledige leefgebied van de everzwijnen om hun aantal te verminderen.

Maar als de lokale wildbeheerseenheden (jagersgroeperingen) er niet in slagen de everzwijnenoverlast terug te dringen, dan kan een gemeente samen met de Vlaamse overheid specialisten laten ingrijpen in woonwijken, recreatiegebieden of op begraafplaatsen. 

Professionele jagers

Er komt ook een early warning & rapid respons team, een groep van professionele jagers die nieuwe kolonies everzwijnen opsporen en zo snel mogelijk uitroeien. Dat team zou vooral optreden in gebieden waar de everzwijnen grote schade kunnen aanrichten.  Maar zo'n rapid response team van jagers stuit op verzet van de Hubertusvereniging Vlaanderen zegt woordvoerder Maarten Goethals: "Het kan niet de bedoeling zijn dat een team van jagers zonder overleg gaat schieten in gebieden waar al andere jagers actief zijn. Juridisch kan het ook niet om zomaar te schieten in het gebied van een wildbeheerseenheid. Er is nog altijd zoiets als het jacht -en eigendomsrecht."

Om jagers te stimuleren meer everzwijnen schieten, vraagt Demir ook het Federaal Agentschap voor de Voedselveiligheid om de geschoten dieren te mogen verkopen. Nu mogen ze het vlees alleen voor eigen consumptie gebruiken. Dit deel van het plan wordt wel goed onthaald door de jagers. Maarten Goethals van de Hubertusvereniging: "Dat is iets waar we al heel lang om vragen. We schieten meer dan 2000 varkens. Dat vlees moet ergens naartoe. Het zou erg logisch zijn om het vlees te kunnen verhandelen."

Dit najaar komen er ook bijscholingen voor jagers en terreinbeheerders om de jacht te professionaliseren.

Preventieve maatregelen

Daarnaast voorziet Demir vanuit Vlaanderen een tussenkomst voor preventieve maatregelen zoals afrastering of wildroosters rond woonwijken en in landbouwgebieden. Ze pleit ook voor een wildschadeverzekering. Ten slotte zullen jagers die betrapt worden op het uitzetten van everzwijnen levenslang hun jachtrechten verliezen.

Meest gelezen