Asbest ontdekt op sportsite Donk: "Ruiterclub moet verhuizen, zodat de asbestdeeltjes niet opvliegen"

De sportsite Donk in Mol is vervuild door asbest. Dat blijkt uit een bodemonderzoek. Op die plek was er een grote zandput, die in de jaren zestig werd gebruikt als stortplaats voor asbest en huishoudelijk afval. Momenteel maken verschillende clubs gebruik van de sportterreinen. "Voor de voetbal-, hockey- en petanqueclub is er geen probleem, maar voor de ruiterclub ligt dat anders", zegt schepen van sport Hans De Groof (N-VA).

De afgelopen maanden werd in opdracht van het gemeentebestuur de sportsite in Donk onderzocht. Dat gebeurde naar aanleiding van de Vlaamse doelstelling om tegen 2036 alle verontreinigde sites aan te pakken. "Voor de sporters en bezoekers van de site is er geen gevaar, maar de ruiterclub zal zich wel moeten verplaatsen", zegt schepen van sport Hans De Groof (N-VA). "Door het getrappel van de paarden, kan het asbestmateriaal naar boven komen."

Er werden losse asbestvezels aangetroffen die door de paarden kunnen opvliegen

Hans De Groof (N-VA)

De ruiterclub moet dus op zoek gaan naar een nieuwe locatie. "Door het studiebureau wordt dus afgeraden om de clubactiviteiten te laten doorgaan", vertelt De Groof. Er werden losse asbestvezels aangetroffen, die door de paarden zouden kunnen rondvliegen. Het risico is daar dus hoger en daarom zijn we nu in overleg met de club om een andere locatie te vinden." 

Project van enkele jaren

De sanering van het sportterrein zal enkele jaren in beslag nemen. "We beschouwen de saneringsopdracht dan ook als een uitgelezen kans om de toekomst van de sportsite voor de komende 40 jaar uit te tekenen. Dat zal heel wat tijd en geld in beslag nemen", licht De Groof toe.  

Meest gelezen