Internationaal Energie Agentschap pleit voor opslag van CO2: "Anders is klimaatopwarming moeilijk tegen te houden"

Het Internationaal Energie Agentschap (IEA) pleit in een nieuw rapport voor investeringen in technieken die CO2 opslaan en hergebruiken. Zonder die technieken zal het moeilijk zijn de opwarming van het klimaat voldoende af te remmen, aldus het agentschap. 

Het IEA is een intergouvernementele organisatie die de wereld wil verzekeren van duurzame energie. In een nieuw rapport heeft het agentschap bekeken hoe we wereldwijd energie kunnen opwekken zonder dat er CO2 in de atmosfeer terechtkomt. CO2 is een broeikasgas dat bijdraagt tot de opwarming van het klimaat. Zonder technieken die CO2 afvangen en opslaan of hergebruiken, valt de opwarming van het klimaat moeilijk af te remmen, zo luidt de conclusie van het rapport. 

Er zullen altijd centrales en fabrieken overblijven die op fossiele brandstoffen draaien en CO2 uitstoten. 

Investeringen in hernieuwbare energiebronnen (zoals windmolens en zonnepannelen), biomassacentrales en centrales die op waterstof werken, kunnen de uitstoot van CO2 al een flink stuk terugdringen, schrijft het IEA. Maar er zullen nog altijd centrales en fabrieken overblijven die op fossiele brandstoffen draaien en dus CO2 uitstoten. Technieken die het CO2 afvangen en vervolgens opslaan of hergebruiken, kunnen een oplossing bieden, gelooft het IEA.  

CO2 opslaan

De technologie om CO2 af te vangen en op te slaan (carbon capture and storage, CCS) bestaat. In de Verenigde Staten, Canada, Australië en Azië wordt ze al volop uitgetest, net als in Noorwegen. Maar CCS is duur en ook omstreden. 

Bij CCS wordt het  CO2 opgevangen bij de bron en weggestopt in diepe lagen onder de grond. In Noorwegen gebeurt dat bijvoorbeeld in een oud gasveld onder de zeebodem. Maar critici vrezen dat het CO2 vroeg of laat kan ontsnappen. Bovendien houdt CCS het gebruik van fossiele brandstoffen in stand en daar moeten we net van af, zo redeneren ze. 

CO2 hergebruiken

CO2 kan je ook afvangen en in plaats van op te slaan hergebruiken als grondstof (carbon capture and utilization, CCU). Ook hier bestaan al technieken voor. In Gent bijvoorbeeld bouwt staalfabriek ArcelorMittal een installatie die koolstofhoudende gassen van de hoogovens omzet in bioethanol.

Het zijn dit soort technieken die volgens het IEA zullen bijdragen om de opwarming van het klimaat te stoppen. De Vlaamse overheid gelooft blijkbaar in die boodschap, want ze heeft vorig jaar geld uitgetrokken om de technieken te bestuderen. 

Meest gelezen