Meer inschrijvingen voor lessen Nederlands: "Een coronaproof en interactief lesaanbod"

Er zijn opvallend meer mensen die Nederlands willen leren bij Linguapolis, het taalinstituut van de Universiteit Antwerpen.  Deze week zijn er zo'n 500 anderstaligen gestart. Een derde van de studenten volgt de lessen online, en dat is waarschijnlijk de reden voor de toename van het aantal studenten, zegt Ginny De Vos van Linguapolis. 

Dit jaar hebben meer mensen zich ingeschreven voor lessen Nederlands, dat laat het taalinstituut Linguapolis van Universiteit Antwerpen weten. Ondanks de beperkingen die de coronacrisis met zich meebrengt, schreven zo'n 500 anderstaligen zich in. Dat zijn er ongeveer 65 meer dan vorig academiejaar. "Het is een aangename verrassing om te zien dat onze klanten tevreden en trouw zijn", zegt Ginny De Vos, coördinator van vreemde talen bij Linguapolis.

Online lessen

Linguapolis zet sterk in op online lessen en schrijft de opvallende toename van de inschrijvingen daaraan toe. "We hebben onze taaldocenten op een korte tijd volledig voorbereid op het online lesgeven", zegt De Vos. "De docenten hebben dat intussen helemaal onder de knie. Ze brengen een gevarieerd en interactief lesaanbod. Zo kunnen we coronaproof kwalitatieve cursussen aanbieden." 

Onze docenten zijn voorbereid op online lesgeven, maar ze zijn ook klaar voor lessen op de campus

Ginny Devos, taalcoördinator Linguapolis

Een derde van de studenten volgt het online lesaanbod. De meeste studenten volgen intussen alweer les op de campus. "We hebben het gevoel dat we daar klaar voor zijn", klinkt het. 

Leerplezier

Tijdens de lessen, zowel online als op de campus, wil het taalinstituut het leerrendement combineren met leerplezier. "Dat is onze sleutel tot succes", zegt De Vos. "Onze tevredenheidsenquêtes bevestigen dat." Naast de lessen Nederlands zijn er ook meer inschrijvingen voor andere talen. De cursussen Japans en Koreaans zitten bijvoorbeeld al helemaal vol.

Meest gelezen