Nog 3 alternatieven voor Noord-Zuidverbinding in Houthalen-Helchteren

Er blijven nog drie alternatieven over voor de Noord-Zuidverbinding in Houthalen-Helchteren: twee met een tunnel onder de Grote Baan en een derde ten oosten van de Grote Baan, rond bedrijventerrein Europark. De westelijke omleidingsweg, waarvan enkele jaren geleden nog sprake was, valt dus weg.

Zoals bekend wordt de Noord-Zuidverbinding als een complex project aangepakt, waarbij alles opnieuw bekeken is. Er zijn nu nog drie mogelijkheden overgebleven. "We hadden zeven alternatieven", vertelt Marijn Struyf van De Werkvennootschap. "Daarvan zijn er nu nog drie over, op weg naar een voorkeursbesluit in het voorjaar van volgend jaar. Belangrijk is dat de westelijke omleidingsweg, zoals die in 2012 op tafel lag, verdwijnt. We gaan nu verder met een oplossing onder de Grote Baan door, ofwel een oostelijke omleidingsweg."

Een westelijke omleidingsweg is de duurste en slechtste oplossing
Martijn Struyf van De Werkvennootschap

De drie trajecten worden telkens gecombineerd met een sneltram op de Grote Baan. Opvallend is dus dat de westelijke omleidingsweg waarvoor enkele jaren geleden nog gekozen werd, niet langer een alternatief is. Volgens Marijn Struyf zijn daar verschillende redenen voor: "Het is zowel de duurste als de slechtste oplossing, op het vlak van mobiliteit," zegt hij, "en ze snijdt ook Europees beschermd natuurgebied aan. Dat is ook de reden trouwens waarom het in 2012 is misgelopen voor de Raad van State. Om al die redenen zien we dat die westelijke omleidingsweg ons niet dichter bij een oplossing brengt."

Minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD) sluit zich daarbij aan. "Er was geen draagvlak voor de westelijke omleidingsweg," zegt ze, "dat bleek uit de vorige publieke raadpleging. De impact op de natuur is ook te groot. Het heeft dus geen zin om daar nog heel veel energie in te steken."

Actievoerders zijn tevreden

Marcel Lijnen is blij dat de westelijke omleidingsweg er niet komt. Samen met andere inwoners van Lillo en de wijk De Standaard voerde hij al sinds 2008 actie tegen die omleidingsweg. Maar voor hij juicht, wil hij toch nog even het openbaar onderzoek afwachten dat binnenkort begint. "We hebben de champagne nog niet ontkurkt," zegt Lijnen, "dat zal ook nog wel even duren. Maar uiteraard zijn we wel tevreden dat de westelijke omleidingsweg voorlopig niet weerhouden is. Ik denk dat dat bewijst wat we al jaar en dag verkondigen: dat het een zeer moeilijk verhaal moet zijn om daar - gelet op het natuurgebied enzo - een omleidingsweg te voorzien."

Meest gelezen