Psycholoog Koen Lowet: “Meer chaos dan duidelijkheid na Veiligheidsraad”

Er vielen weinig positieve reacties te noteren na de Veiligheidsraad van woensdag. De tegenstrijdige interpretaties en de coronamoeheid die doorklinkt in de reacties hadden kunnen worden vermeden, denkt Koen Lowet, gedelegeerd bestuurder van de Vlaamse Vereniging van Psychologen.

Het ontbreekt vooral aan een duidelijk kader om de beslissingen te kunnen begrijpen, meent psycholoog Koen Lowet: “We zijn al zo lang aan het vragen naar een epidemiebarometer, sinds mei al, en die is er nu nog altijd niet. Daar zou je je beslissingen en je beleid aan kunnen ophangen. Zo is het op voorhand voor mensen duidelijk wanneer maatregelen strenger of net soepeler kunnen worden. Die voorspelbaarheid is belangrijk als je mensen mee wil krijgen.”

Zo een epidemiebarometer zou ook veel discussies kunnen vereenvoudigen. “Op basis van drempelwaardes bepaal je op voorhand wat er kan en niet kan. Dan hoef je niet eindeloos te palaveren en eindig je niet met een samenleving waar niemand nog exact weet wat te doen.”

Chaos

De oproep om vooral je gezond verstand te laten spreken kan niet werken, meent Lowet. “Wat is gezond verstand? De bubbel van 5 en hoe mensen die interpreteren is een goed voorbeeld. Ook als je beroep doet op gezond verstand, eindig je met heel uiteenlopende interpretaties daarvan. Zo werkt menselijk gedrag nu eenmaal.”

Terwijl de bubbels worden losgelaten hameren enkele universiteiten, waaronder de UHasselt, toch op het behoud van de bubbels. Lowet heeft begrip voor die houding maar het is nu wel chaos: “Ik begrijp zeer goed dat universiteiten die de expertise in huis hebben en de ernst van de situatie goed kunnen inschatten niet tevreden zijn met versoepelingen van de overheid. Dan is het ergens wel logisch dat ze een eigen advies geven. Het maakt duidelijk dat de huidige situatie niet ideaal is. Dat is jammer want corona is voor de samenleving niet alleen een probleem maar ook een kans. Als je een verbindende aanpak kan uitwerken kom je er als samenleving sterker uit. Helaas zien we dat het beleid net het omgekeerde doet en voor versplintering zorgt.”

Meest gelezen