Mine Dalemans

Vzw Homie ving sinds oprichting een jaar geleden 16 thuis- en dakloze jongeren op: "Vier keer meer dan verwacht"

De vzw Homie heeft sinds haar oprichting een jaar geleden 16 dak- of thuisloze jongeren opgevangen en dat is veel meer dan verwacht. De vzw is een burgerinitiatief dat jongeren onderdak biedt in een caravan die onderdeel uitmaakt van het sociale leven in een woonwijk. 

In eerste instantie was het de bedoeling dat de jongeren werden opgevangen in een caravan. Die staat in een woonwijk en buurtbewoners gaven dan ondersteuning. Geleidelijk aan zijn ook gezinnen als gastgezin gaan fungeren maar door corona kon dat niet langer. Toen zijn "Homies" in het leven geroepen, mensen die vertrouwenspersoon zijn van een dak- of thuisloze jongere en hem of haar in raad maar ook in daad bijstaan. 

De buurt was geschokt door het feit dat er zoveel dak- of thuisloze jongeren zijn. Daarom wilden we graag meewerken aan het project

Buurtbewoonster Gerda

"Ik ben  een beetje de secretaris van de straat", vertelt buurtbewoonster Gerda. "Ik zit vlak bij de caravan. Dus als er iets is, word ik gecontacteerd en delegeer ik verder naar de buurt. We doen de was, gaan samen naar de winkel... maar altijd op vraag van de jongere. Er is geen enkele verplichting. We werken ook met een whatsappgroep. De jongeren kunnen daar hun vraag stellen en dan wordt gereageerd door degene die kan helpen", zegt Gerda. "Maar het is een wisselwerking. De jongere helpt soms ook, met kleine werkjes zoals afval naar het containerpark brengen bijvoorbeeld."

Mijn kaarten waren gespeeld. Ik stond op straat en had geen opties meer. Gelukkig was er op dat moment de vzw Homie

Alexis

"Een jaar geleden ben ik gaan aankloppen bij het OCMW omdat ik geen toekomst meer had. Ik zag geen opties meer", vertelt Alexis. "Toen kwamen ze met de vzw Homie uit de bus. Er was dan een kennismakingsgesprek en dezelfde dag zat ik al in de caravan. Ik had weer verwarming, een bed en kon weer douchen of eten maken wanneer ik wou. Maar ik hielp de buurtbewoners ook. Ik kreeg maar gaf ook. Dankzij de vzw Homie ben ik uiteindelijk weer op mijn pootjes terechtgekomen. Het gaat nu heel goed met mij."

Het zou fijn zijn als beleidsmakers inzien hoe nuttig dit is en ons financieel steunen. Op die manier kunnen we het project een toekomst geven

Musti Önlen, oprichter van vzw Homie

"Het project is uit zijn voegen gebarsten", zegt Musti Önlen, oprichter van de vzw Homie. "We hopen dat we het nu ook nog kunnen verduurzamen. We zetten heel hard in op de noden van dak- en thuisloze jongeren. Dat zijn vaak jongeren die met verschillende problemen kampen. Momenteel werken we vanuit onze overtuiging en passie. Maar net omdat we maatschappelijke noden opvolgen, wat eigenlijk de taak is van het bestuur, zou het goed zijn om daar steun voor te krijgen, bijvoorbeeld door daar een medewerker op te zetten. Ik hoop dat we het project ook kunnen uitbreiden naar andere steden en gemeenten om nog meer dak- en thuisloze jongeren te kunnen helpen. Ik wil ook daar de buurtbewoners erbij betrekken. Zo maak je een sociale context voor de jongeren en dat is heel belangrijk voor hen. Zo motiveer je hen om de zaken aan te pakken zodat ze weer op hun pootjes terechtkomen", besluit Musti. 

Meest gelezen