Alle regeringen van ons land bereiken samen akkoord over actieplan tegen racisme: "Blijft groot probleem"

De federale regering en de verschillende deelstaatregeringen hebben een akkoord bereikt om een nationaal actieplan tegen racisme uit te werken. Dat heeft federaal minister van Gelijke Kansen Nathalie Muylle (CD&V) aangekondigd. 

De verschillende regeringen hebben een startnota goedgekeurd waarin staat dat de verschillende regeringen de handen ineen zullen slaan om racisme aan te pakken. Er zal ook worden samengewerkt met middenveldorganisaties en de doelgroepen zelf om het nationaal actieplan tegen racisme uit te werken.

We kunnen er niet omheen dat racisme een groot probleem blijft

Minister van Gelijke Kansen, Nathalie Muylle (CD&V)

De inhoudelijke krijtlijnen zijn al goedgekeurd. De volgende stap is het akkoord verder uitwerken. Het gaat onder andere over een betere monitoring van racisme, ondersteuning van slachtoffers en het aanpakken van cyberhaat. Daarnaast zullen ook beleidsdomeinspecifieke maatregelen genomen worden, bijvoorbeeld op vlak van werk, onderwijs, sport en cultuur. 

"Het is bijzonder positief dat we met alle overheden van het land samenwerken aan het plan", aldus federaal minister voor Gelijke Kansen Nathallie Muylle (CD&V). "Jaar na jaar stijgt het aantal meldingen dat het gelijkekansencentrum Unia ontvangt over racisme. We kunnen er niet omheen dat racisme een groot probleem blijft."

Meest gelezen