MBE-Photography

Buurtbewoners dienen meer dan 4.200 bezwaarschriften in tegen megastallen in Borgloon

In Borgloon hebben buurtbewoners meer dan 4.200 bezwaarschriften ingediend tegen de plannen voor de bouw van industriële kippen- en varkensstallen in Gors-Op-Leeuw. Een boer wil daar stallen voor 5.000 varkens en 90.000 kippen bouwen. De buurtbewoners vrezen voor geurhinder en zijn bang dat ze ziek zullen worden van de uitstoot van fijn stof en ammoniak. 

De buurtbewoners betreuren dat er plannen zijn voor de bouw van enkele megastallen in Gors-op-Leeuw. "Om de 6 à 7 weken zijn kippen rijp om te slachten", zegt Dominique Kempeneers van het actiecomité Stop Megastallen. "Als je dat uitrekent, kom je voor de kippen alleen al aan 630.000 kippen per jaar, en voor de varkens aan 11.000." Eén kilometer verderop in Kortessem heeft een andere boer plannen voor gelijkaardige megastallen. "Daar loopt ook al een procedure tegen. In die kippenstal zullen jaarlijk 1.250.000 kippen worden vetgemest. Dat is toch een beetje te veel van het goede."

Ook plaatselijke boeren zullen hier hinder van ondervinden

Dominique Kempeneers van actiecomité Stop Megastallen

Kempenaars benadrukt dat ze niets tegen de boeren hebben. "Maar wel tegen de industriële megabedrijven", gaat hij verder. "De plaatselijke landbouwers zullen daardoor ook last ondervinden omdat er putten worden gegraven van 60 meter diep. Die zullen het water onttrekken en het waterpeil zal daardoor dalen."

Het plaatselijke actiecomité schakelde een deurwaarder in om het exacte aantal bezwaarschriften te tellen. De tegenstanders willen zo voorkomen dat de stad het protest tegen de plannen minimaliseert. 

Meest gelezen