Mohamed Ahzam/IPBES

Tientallen landen (met België) engageren zich voor meer biodiversiteit: "Dramatisch natuurverlies stoppen"

Op een virtuele VN-top over biodiversiteit verbinden ruim 45 staatshoofden en regeringsleiders zich vandaag tot doortastende maatregelen om de natuur beter te beschermen. Duurzamer leven moet onze planeet gezond houden, wat ook de mens ten goede moet komen. De Leaders' Pledge for Nature heeft de steun van o.a. de Europese Unie, voor België engageert premier Sophie Wilmès (MR) zich. 

Het Wereldnatuurfonds (WWF) bracht onlangs nog zijn Living Planet Report over biodiversiteit uit, met alarmerende cijfers: tussen 1970 en 2016 zouden dierenpopulaties wereldwijd met bijna 70 procent gekrompen zijn. "Een catastrofe die te wijten is aan de achteruitgang van de natuur en ecosystemen door o.a. ontbossing, illegale handel in wilde dieren en de impact van niet-duurzame landbouw," klonk het twee weken geleden. 

Het WWF volgde voor het rapport 20.811 populaties op de voet, goed voor 4.392 diersoorten: zoogdieren, vogels, vissen, reptielen en amfibieënGemiddeld 68 procent van de populaties is tussen 1970 en 2016 verdwenen. In zoet water was er zelfs een terugval van 84 procent over die 46 jaar. 

Marco Lambertini, directeur-generaal van WWF-Internationaal: “Het verlies aan natuur en biodiversiteit is zo ernstig dat het grote risico's voor onze gezondheid, economie en bestaansmiddelen vormt. Pandemieën, bosbranden, achteruitgang van wilde dieren en klimaatverandering zijn allemaal symptomen dat de balans niet meer klopt. We kunnen er niet langer omheen en we moeten resoluut optreden.” We moeten het dramatische natuurverlies stoppen, zegt het WWF. 

Ook de Verenigde Naties komen met cijfers: 75 procent van de landoppervlakte op aarde is "sterk veranderd" door ingrijpen van de mens, waarbij bijvoorbeeld 85 procent van de wetlands (waterrijke gebieden, red.) verloren is gegaan.

 66 procent van onze oceanen heeft een grote impact van de mens ondergaan, o.a. door vervuiling, bevissing en verzuring van het water door de uitstoot van CO₂. 

"Aanzet tot een New Deal"

Actie is dus nodig, onderstreept het WWF: "Dit is een cruciaal moment om onherstelbare schade te vermijden." En er lijkt iets te bewegen. De belofte om de biodiversiteit beter te waarborgen, wordt officieel gelanceerd op het 'Leaders' Event for Nature and People'. 

Vandaag vindt een videoconferentie plaats onder de koepel van de Verenigde Naties. Daarin staan nog geen concrete engagementen, maar het heeft wel een grote symbolische waarde: de leiders beloven om tegen 2030 maatregelen te nemen. Het voert de druk op andere landen wat op, en onderstreept dat er werk aan de winkel is.

Dit is een erkenning van de leiders dat het slecht gaat met de biodiversiteit, en dat we er iets aan moeten doen

"Je moet dit zien als een soort aanzet voor de New Deal for People and Nature", zegt Koen Stuyck van WWF België. "Dit is een erkenning van de staats- en regeringsleiders dat het heel slecht gaat met de biodiversiteit, en dat we iets moeten doen." 

Verschillende landen werken momenteel aan een biodiversiteitsstrategie. "Ze moeten daarin concreet zeggen hoe ze de zaken gaan aanpakken", zegt Stuyck. België zal dus een concreet plan moeten voorleggen, net zoals we dat moeten doen voor onder meer hernieuwbare energie en CO₂-reductie. De deadline is in principe het einde van het jaar.  

Die rapporten komen dan aan bod op de grote biodiversiteitstop in Kunming (China). De COP over biodiversiteit is door corona uitgesteld naar volgend jaar en zou in het tweede trimester plaatsvinden. In China moet overeenstemming worden bereikt over een wereldwijd doel voor de natuur, en over de globale biodiversiteitsdoelstellingen. In principe had 2020 het jaar van de biodiversiteit moeten worden, misschien kan 2021 dat alsnog worden, hoopt het WWF. 

Wat staat er in de tekst?

Wat zijn de belangrijkste toezeggingen in de de belofte die vandaag wordt gedaan?

  • ontwikkelen en uitvoeren van een ambitieus biodiversiteitskader voor de periode na 2020
  • overgaan naar duurzame productie- en consumptiepatronen en duurzame voedselsystemen "die binnen de grenzen van de planeet blijven"
  • luchtvervuiling en vervuiling op het land verminderen, net als het plastic afval in de oceanen
  • duurzaam beheer van onze oceanen
  • een "groen en rechtvaardig antwoord" op onze huidige gezondheids- en economische crisis
  • meer geld voor biodiversiteit en oplossingen die op onze natuur gebaseerd zijn

Wie doet mee, en wie niet?

Vandaag engageren zich ruim 45 landen, en er zullen een 20-tal staats- en regeringsleiders spreken. Landen als de VS, Brazilië of China zijn er nu (nog) niet bij.  België zit dus wel bij het groepje "A-landen" dat zich nu al engageert. 

Meest gelezen