Seks(ting)opvoeding, laat ons erover praten

Twee weken na het lekken van de naaktfoto’s en -video’s van bekende vlamingen, lijken de kwaliteitskranten enkel anti-sextingstemmen te publiceren. Als lerarenopleiders secundair onderwijs, voelen Eva Faes en Nele De Witte zich verantwoordelijk om een andere stem te laten horen. 

opinie
Eva Faes en Nele De Witte
Lerarenopleiders AP Hogeschool Antwerpen

Stel: je bent leerkracht en een 15-jarige leerling vertelt je dat er een naaktfoto van haar circuleert. Verspreid door haar ex-lief. Ze schaamt zich zo dat ze niet meer naar school durft komen. Hoe reageer je? Die vraag schotelden we onze studenten, leraren secundair onderwijs in spé, voor. De reactie van deze jonge twintigers?  Ongeveer dezelfde als diegene die we nu ook zien bij de verspreiding van de naaktbeelden van enkele BV’s. 

Onze studenten wezen hen met de vinger en spraken vooral over schuld en onschuld. En dat terwijl het zogenaamde sexting in deze digitale tijden helemaal bij de normale seksuele ontwikkeling en beleving van seksualiteit hoort. Daar zijn de meeste experts het over eens.

Reacties zoals “Je moet al ver heen zijn om dit te doen”, “Doe het niet. Nooit of te nimmer” of “We moeten jongeren ontraden te sexten”, die we deze week, tot onze verbazing, lazen op deze website en in kwaliteitskranten en -tijdschriften helpen de zaak niet vooruit.

Sexting helpt jongeren in hun zoektocht naar hun seksuele identiteit, het is een onderdeel van hun leefwereld. Dus moeten we er wel degelijk én zeker ook in de klas (en in de aula) aan de slag mee durven gaan.   De 21e – eeuwse leerkracht moet meer zijn dan een ‘opleider’, hij of zij is ook een vertrouwenspersoon en moet kunnen inspelen op hedendaagse problemen. Laten we daarmee dan ook beginnen in de lerarenopleiding. 

Let op: op een belerend lesje “5 tips om veilig te sexten” zit geen enkele jongere te wachten.  Ze zijn zich erg goed bewust van de risico’s die verbonden zijn aan sexting. De meerderheid zegt bijvoorbeeld onherkenbaar op een foto te staan.

Ook gebeurt sexting altijd in vertrouwen, bijvoorbeeld naar een lief of er worden op voorhand afspraken gemaakt.  Gesprekken over vertrouwen, empathie, schuld, schaamte, wraak, zich verplaatsen in een ander, brengt jongeren ons inziens veel verder in hun persoonlijke ontwikkeling.  Je kan als leerkracht ook met casussen werken waarover je filosofeert of waarbij je wetenschappelijke bronnen benoemt. Zo toon je dat je je eigen (mooie en minder mooie) gedachten aftoetst aan wetenschappelijk onderzoek. 

Samen met meer aandacht voor de nieuwe doelen in het secundair onderwijs, voelen we de nood om meer (filosofische) gesprekken te integreren in de opleiding. Actualiteit of een vraag van je leerlingen kunnen een aanzet zijn om het gesprek over sexting aan te gaan. Ook in andere thema’s of situaties kunnen gesprekken over experimenteren, (on)trouw, schaamte, kwetsbaarheid, privacy, schuld en andere, toch wel complexe onderwerpen, een plaats krijgen. 

We moeten met jongeren op een gelijkwaardig niveau spreken. Ontraden hoort daar niet bij.

Net zoals de net overleden Amerikaanse opperrechter Ruth Bader Ginsburg streed om wetten aan te passen aan het hedendaagse klimaat, moeten wij onze referentiekaders voortdurend in vraag stellen om in te spelen op een snel veranderende wereld. Als leraren en opvoeders moeten onze gesprekken een hedendaags karakter krijgen, waarbij we met jongeren spreken op een gelijkwaardig niveau. “Ontraden” hoort daar niet bij. 

VRT NWS wil op vrtnws.be een bijdrage leveren aan het maatschappelijk debat over actuele thema’s. Omdat we het belangrijk vinden om verschillende stemmen en meningen te horen publiceren we regelmatig opinieteksten. Elke auteur schrijft in eigen naam of in die van zijn vereniging. Zij zijn verantwoordelijk voor de inhoud van de tekst. Wilt u graag zelf een opiniestuk publiceren, contacteer dan VRT NWS via moderator@vrt.be.

Meest gelezen