Welles-nietesspelletje over testcapaciteit: voorlopig geen preventieve coronatests in Vlaamse woonzorgcentra

Tot 4 oktober worden er geen preventieve coronatests afgenomen bij het personeel in de woonzorgcentra. Volgens het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid heeft dat te maken met een tijdelijk tekort aan testcapaciteit in de federale laboratoria. Margot Cloet van koepelorganisatie Zorgnet-Icuro vreest dat de bezoekregeling in de woonzorgcentra in het gedrang komt. Maar volgens bevoegd minister Philippe De Backer (Open VLD) is er sprake van een "flessenhalsprobleem" en wilde Vlaanderen voor volgende week ineens tot 6 keer meer preventieve tests laten analyseren.

Volgens Joris Moonens van het Agentschap Zorg en Gezondheid moet voor het testen voorlopig voorrang worden verleend aan de woonzorgcentra waar uitbraken zijn vastgesteld. Het gaat om 1.000 tests per dag. Het probleem volgens het Agenschap?  Te weinig capaciteit in de federale laboratoria.

Vlaanderen heeft beslist om preventieve screening stop te zetten. Ik betreur dat, want de capaciteit van 1.000 à 1.500 tests per dag blijft beschikbaar

Minister Philippe De Backer (Open VLD)

Maar volgens minister Philppe De Backer (Open VLD), bevoegd voor test- en tracingcapaciteit, is er helemaal geen probleem. Hij wijst erop dat er met de deelstaten was afgesproken dat er tot 1.000 preventieve tests per dag konden gebeuren. "Ook de komende weken kunnen we dat perfect blijven doen", zegt hij. "Er is geen stop in de testcapaciteit."

"Alleen is er een situatie ontstaan waarbij voor volgende week verschillende woonzorgcentra tegelijkertijd een aanvraag hadden gedaan bij het Agentschap Zorg en Gezondheid, en de capaciteit was 6.000 testen per dag. Dat is natuurlijk iets wat moeilijk was." Volgens De Backer is met het Agentschap Zorg afgesproken dat het huidige tempo van 1.000 preventieve tests per dag wel degelijk kan worden aangehouden, maar dat de tests van volgende week meer in de tijd moeten worden gespreid.

Conclusie volgens hem? Een tijdelijk probleem, zeg maar een soort flessenhals. "In Brussel en Wallonië blijft men die preventieve screenings gewoon uitvoeren. In Vlaanderen heeft men beslist om die preventieve screening stop te zetten. Ik betreur dat, want die capaciteit van 1.000 à 1.500 tests per dag voor preventieve screening blijft beschikbaar."

Al dan niet preventief testen mag geen invloed hebben op het bezoek

Joris Moonens (Agentschap Zorg en Gezondheid)

Margot Cloet van Zorgnet-Icuro vreest dat de bezoekregeling in de woonzorgcentra in het gedrang komt, zeker omdat het aantal besmettingen bij 70-plussers weer fors toeneemt, terwijl de Nationale Veiligheidsraad woensdag net een aantal regels heeft versoepeld.

"Ik denk dat het belangrijk is dat we kijken hoe ze de testcapaciteit kunnen opdrijven, en daarbij zeker de mensen die in de woonzorgcentra werken en de ouderen als prioritaire groep nemen", zegt Cloet. "Omdat je ziet dat het virus als zij ziek worden heel grote consequenties heeft, en dat mag de woonzorgcentra niet verder verlammen."

"Voor de bezoekersregeling zou dat niet meteen gevolgen mogen hebben", zegt Joris Moonens van het Agentschap Zorg en Gezondheid. "Bij uitbraken of bij een vermoeden van besmetting kan er nog altijd en zonder enige beperking ruim getest worden in alle woonzorgcentra." Zolang er niets aan de hand is, moet bezoek mogelijk blijven. "Al dan niet preventief testen mag geen invloed hebben op het al dan niet toelaten van bezoek."

Meest gelezen