Correcties & aanvullingen

I

Met een professionele cateraar mag u thuis meer dan tien mensen uitnodigen.

in het Journaal van 1 oktober is gemeld dat u voor "een feestje thuis" maximaal tien personen mag uitnodigen. Dat is juist, zo lang het om een privé-feest gaat. Maar wanneer u een professionele cateraar inschakelt, die dan ook toeziet op de toepassing van de coronaregels voor de horeca, kan u wel degelijk in grotere groep een thuis een feest houden. In het artikel hiernaast leest u meer.

Fietspad lag in Boortmeerbeek en niet in Kampenhout

In "Het Journaal" van 24 september zat een kleine reportage over het fietsrapport. Heel wat fietspaden in Vlaanderen laten nog altijd te wensen over, met name langs de gewestwegen. Als voorbeeld daarvan werd een fietspad op de gewestweg N26 tussen Mechelen en Leuven getoond.  Er werd gezegd dat het fietspad in Kampenhout lag, maar in werkelijkheid ligt het in Boortmeerbeek. 

Ik kreeg een mailtje van burgemeester Kris Leaerts van Kampenhout die me ook het volgende meldt : 

"Als enige gemeente in de buurt heeft Kampenhout zelf het initiatief genomen om het laatste stukje fietspad langsheen de N26 tussen Kampenhout Sas en Buken zelf te laten ontwerpen en uit te voeren onder de vorm van een prefinanciering. Dit is geofficialiseerd in een convenant tussen de gemeente Kampenhout en Agentschap Wegen en Verkeer waar wij trouwens een goede samenwerking mee hebben."

Er is gefilmd vlakbij de grens met Kampenhout, maar de reportagemaker geeft toe dat hij zich vergist heeft. De beelden van een fietspad dat nog wat beter kan, zijn wel degelijk gemaakt op het grondgebied van de gemeente Boortmeerbeek.

Meest gelezen