Belga Image

Denderleeuw scoort het slechtst op vlak van armoede in Oost-Vlaanderen

De resultaten van de nieuwe Vlaamse Armoedebarometer zijn niet mals voor Oost-Vlaanderen. Denderleeuw krijgt de slechtste score in de provincie. De gemeente wordt gevolgd door Lokeren, Eeklo en Stekene. 

Schepen Sofie Renders (CD&V) van Denderleeuw is allerminst verrast: "We weten al langer dat het een moeilijke gemeente is. We zitten met een verouderd woonpatrimonium waar budgetmeters voor elektriciteit en gas een belangrijke signaalfunctie hebben. We merken dit al jaren." 

Te weinig geld

"Een van de grootste problemen is de weinige financiële middelen die we hebben. We krijgen wel geld vanuit het Denderfonds, maar we zijn de dichtst bevolkte gemeente van Oost-Vlaanderen na de stad Gent. We wonen aan de drukst bezochte stationsbuurt van de provincie. Er is 1 groene zone en alles ertussen en errond is volgebouwd. Dat maakt het samenleven en alle uitdagingen die daar bijkomen nog groter", zegt schepen Renders. "Het moet structureel beter worden."

Alles is volgebouwd en overal is het druk. Dat maakt het samenleven nóg uitdagender
Schepen Sofie Renders (CD&V) van Denderleeuw

Opbouwwerkers en projecten

De gemeente heeft nochtans sinds 2012 een kinderarmoede-opbouwwerker. "Die is voltijds aan de slag gegaan. Er zijn projecten opgestart specifiek voor gezinnen met kinderen. We hebben bijvoorbeeld ruilwinkel De Wissel waar kinderkledij die te klein is geworden kan worden uitgewisseld met gezinnen met kleine kinderen", legt de schepen uit.

"De gemeente stuurt ook opbouwwerkers uit naar de scholen en naar de verschillende wijken zoals bijvoorbeeld de sociale woonwijk Hemelrijk waar de problemen ernstig zijn." Denderleeuw heeft ook veel verschillende nationaliteiten onder haar bewoners. Ook daar is de hulp van zo'n opbouwwerker meer dan welkom. "Het is de bedoeling dat we ook die mensen kunnen bereiken en kunnen samenbrengen. We willen weten wat hun zorgen zijn", zegt de schepen.

Het zijn niet altijd de leefloners. Er zijn ook arme werkende mensen die weinig geld verdienen maar veel kosten hebben
Schepen Sofie Renders (CD&V) van Denderleeuw

Arme werkende mensen

De schepen benadrukt dat de gemeente haar best doet om de mensen te helpen, maar: "Het ontbreekt ons aan de dagelijkse slagkracht om iets te doen aan bijvoorbeeld het leefloon en aan de werkloosheidsuitkering van die mensen. Die zijn te laag om op een waardevolle manier te kunnen leven", zegt schepen Renders (CD&V). "Het zijn niet altijd de leefloners die problemen hebben. In deze coronatijden zien we ook veel werkende mensen die arm worden. Die mensen werken voor weinig geld, maar hebben veel kosten waardoor ze in armoede terechtkomen. Als de uitgaven meer zijn dat wat binnenkomt, dan blijft het probleem bestaan. Er zijn structurele oplossingen nodig."

En Lokeren?

Ook Lokeren scoort niet goed. Schepen Nina Van der Sypt (CD&V): "De coronacrisis heeft zwaar doorgewogen op het algemeen welzijn van onze inwoners. Vooral degenen die al het zwakst in onze samenleving staan zijn daarbij nog het hardst getroffen."  Maar er zijn ook iets positievere zaken gebeurd, zegt de schepen: "De schoolarmoede en de schoolse vertraging zijn niet opmerkelijk slechter geworden. We hebben daarvoor een team van brugfiguren ingeschakeld om te helpen binnen de scholen."

We scoren slecht op vlak van schoolverlaters en langdurige werkloosheid. Maar ons beleid moet helpen naar de toekomst toe
Schepen Nina Van der Sypt (CD&V) van Lokeren

"Het aantal leefloners is ook niet zo zwaar gestegen. Wij hebben binnen de gemeente een sterk uitgebouwd steunreglement. Daarmee kunnen we de leefloners een extra geven zodat ze hun hoofd boven water kunnen houden", legt de schepen uit. 

Historische werkloosheid

"We scoren slecht op het vlak van schoolverlaters en langdurige werkloosheid. Dat laatste is iets wat onze gemeente al meesleept vanuit de jaren '80 toen Lokeren een arme textielstad was", legt schepen Van der Sypt uit. "Er zijn toen veel mensen uit het buitenland aangetrokken om hier te komen werken. De kleinkinderen van die mensen zijn hier vandaag ook nog in onze gemeente. We hebben soms problemen om hen mee te krijgen in ons onderwijssysteem, zodat ze later een diploma kunnen hebben om werk te zoeken. Tweedekansonderwijs helpt daar ook in. Maar het is niet altijd evident om iedereen mee te krijgen."

Het geld dat de gemeente krijgt zal onder andere ingezet worden voor het onderwijs: "We willen dat iedereen alle digitaal materiaal heeft dat ze nodig hebben om mee te kunnen draaien in de scholen." En voor mensen die jobs zoeken zal in de toekomst een volledige industrie uitgebouwd worden. "Het resultaat is er nu nog niet, maar we hopen dat mensen hier dan ook lokaal werk kunnen vinden."

kasto80

Meest gelezen