Ruim 1.000 flessen motorolie spoelen na 54 jaar op strand aan (en daar zit storm Odette wellicht voor iets tussen)

Op de stranden langs onze westkust en Noord-Frankrijk zijn meer dan duizend flessen motorolie aangespoeld die liefst 54 jaar op de zeebodem hebben gelegen. Storm Odette zat daar voor iets tussen.

Het was strandjutter Aäron Fabrice de Kisangani uit Oostduinkerke die de extreme hoeveelheid bidons van British Petroleum (BP) gisteren opmerkte en het hele traject afwandelde.

“De stranden liggen overal bezaaid, de strafste stranding in jaren. Ik roep de kustgemeenten op om ze zo snel mogelijk weg te nemen. Dit is nefast voor het milieu want vele bidons lekken”, zegt hij. Samen met het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN) probeert hij nu, aan de hand van de organismen, de herkomst te achterhalen.

1966

In mei 2018 vond Aäron al eens 15 bidons met motorolie van BP op het strand. Op de flessen staat het jaartal 1966, het jaar waarin ze gefabriceerd werden. Deze keer blijkt het om precies dezelfde flessen te gaan, maar dan veel meer.

“Vermoedelijk belandde een container met motorolie zo’n 54 jaar geleden in zee, want ook in 1967 spoelden dezelfde flessen op het strand van het Nederlandse eiland Texel aan. Toen werd de motorolie zelfs nog opnieuw verkocht aan autohandelaars. Ook in 1980, 2014, 2016 en 2017 trof men deze flessen aan op stranden in Nederland. Maar wat ik nu heb gezien, overtreft al de vorige vondsten”, weet Aäron.

Doorgeroeste container op de zeebodem

“Deze keer is de stranding gigantisch. Het gaat om minstens duizenden flessen. Ik ben van Koksijde tot in De Panne gewandeld en heb er honderden gezien. Toen ik over de grens ging kijken, in Zuydcoote en Leffrinckoucke trof ik nog veel meer van die bidons aan. Ze liggen vanaf Oostduinkerke tot in Duinkerke”, vertelt hij.

De overboord geslagen container bevindt zich ergens op de bodem van de Noordzee, is nu wel duidelijk. “De container is wellicht volledig doorgeroest. Met mondjesmaat verdwijnen de flessen eruit. Wellicht heeft storm Odette de container nog verder opengereten. De flessen drijven boven en komen door wind en stroming terecht op het strand”, gaat Aäron verder.

Onderzoek naar herkomst

Hij nam een honderdtal van die flessen mee in zijn wagen om samen met wetenschappers van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN) te onderzoeken. Daar bevestigen ze het onderzoek. “Aan de bidons hangen heel wat bodemorganismen. Aan de hand van de soorten kunnen we nagaan waar de container zich ongeveer bevindt. Hopelijk lukt dat tot in detail en kan de container volledig leeggemaakt worden voordat het milieu nog meer schade ondervindt”, gaat Aäron verder.

“Heel wat flessen lekken immers, met olie op het strand tot gevolg. Dit is nefast voor fauna en flora. Ik roep de steden en gemeenten op om deze flessen zo snel mogelijk te verwijderen van de stranden. Voor mezelf is het immers onbegonnen werk”, besluit hij.

Bekijk hieronder het verslag van "Het Journaal":

Videospeler inladen...

Meest gelezen