Vlaamse regering pompt 4,3 miljard euro in economie (maar begroting gaat wel 2,35 miljard euro in het rood)

"Vlaamse veerkracht", zo zal het Vlaamse relanceplan heten. Dat zei minister-president Jan Jambon (N-VA) in zijn Septemberverklaring in het Vlaams Parlement. Met 4,3 miljard euro aan eenmalige investeringen is het volgens hem "het meest ambitieuze investeringsplan dat een Vlaamse Regering ooit in de steigers heeft gezet". De begroting gaat volgend jaar wel diep in het rood.

"Om uit de diepe coronaput te klauteren, moeten we durven springen", zo poneerde Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) tijdens zijn Septemberverklaring. Daarin stelde hij de krachtlijnen voor van het plan dat de Vlaamse regering heeft opgesteld om de economie na de coronacrisis weer helemaal op gang te trekken.

Jambon had met enige vertraging het spreekgestoelte van het Vlaams Parlement kunnen betreden. De parlementsleden vochten nog even een verbaal robbertje uit over het feit dat Vlaams Belang-parlementsleden na de protestactie van gisteren niet voor quarantaine kozen. Filip Dewinter (Vlaams Belang), die door de afwezigheid van Liesbeth Homans (N-VA) dienst deed als plaatsvervangend voorzitter, liet het wat over zich heen komen.

(Lees verder onder de foto)

4,3 miljard euro aan eenmalige investeringen plant de Vlaamse regering. "Dit is meteen het méést ambitieuze investeringsplan dat een Vlaamse Regering ooit in de steigers heeft gezet", benadrukt Jambon. "Het heeft ook een naam gekregen: 'Vlaamse veerkracht'."

Zeven pijlers

Het relanceplan is gebaseerd op zeven pijlers om een antwoord te bieden op grote hedendaagse uitdagingen, klinkt het. De eerste: het zorgsysteem op niveau houden. Daarvoor voorziet de Vlaamse Regering 525 miljoen euro per jaar. Zo wil ze de zorgberoepen aantrekkelijker maken. Het geld zou voornamelijk gaan naar een betere verloning en een vermindering van de werkdruk. "We hebben terecht voor hen geapplaudiseerd", zegt Jambon over het zorgpersoneel. "Maar de crisis heeft ook zwakke plekken in ons zorg- en welzijnssysteem blootgelegd. Die moeten we aanpakken." 

Een tweede uitdaging is de overheid slagkrachtiger, efficiënter en vinniger maken. "Overheid en privé-initiatieven moeten elkaar versterken en niet tegenwerken", klinkt het.

Het beest met de naam Covid-19 zal ons ook in 2020 en 2021 blijven geselen

Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA)

Vervolgens wil Jambon Vlaanderen "digitaal transformeren". De regering wil daarin een voortrekkersrol spelen. "We moeten alle mogelijke data vlot, veilig en privacybestendig laten stromen", aldus de minister-president. Hij noemt het een van de belangrijkste hefbomen voor het relanceplan. 

Daarnaast wil de regering voor een meer duurzame economie gaan. Zo lanceert ze een lijst van projecten, waaronder de Blue Deal, die de droogte en waterschaarste zal aanpakken, en investeringen in fietsinfrastructuur. 

(Lees verder onder de foto)

De vijfde ambitie is investeren, investeren, investeren, zoals Jambon in het begin van zijn speech aankondigde. Zo noemt hij een aantal sectoren waarin de regering wil investeren, zoals onderzoeksinfrastructuur, schoolgebouwen, de uitbouw van een 5G-netwerk, maar vooral de grote mobiliteitswerken. Zo ook Oosterweel, "het grootste infrastructuurproject van West-Europa". 

Jambon wijdt ook een aparte pijler aan de coronacrisis. "Het beest met de naam Covid-19 zal ons ook in 2020 en 2021 blijven geselen", zo zegt hij. Zo wil hij dat "Vlaanderen het virus meester blijft zonder onze manier van leven overboord te gooien, met respect voor wat de mensen mentaal aankunnen en op een manier dat de bedrijven en de verenigingen voldoende zuurstof blijven krijgen." 

De Vlaamse democratie mag niet de dupe worden van turbulenties op andere beleidsniveaus

Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA)

Ten slotte legt Jambon de nadruk op mensen als "het grootste kapitaal dat we in Vlaanderen hebben." Zo wil de regering onder andere meer investeren in onderwijs en wil men ervoor zorgen dat er een werkzaamheidsgraad is van 80 procent.

Samenwerken met federale regering

Jambon eindigt zijn speech met de oproep om goed samen te werken met de federale regering. "De Vlaamse democratie mag op geen manier de dupe worden van turbulenties op andere beleidsniveaus." 

Zo benadrukt hij dat ze samen de zeven ambities van het relanceplan moeten waarmaken, zonder tegenwerking. "Waar het nodig is, zullen wij op onze strepen staan."  

De Septemberverklaring van Jan Jambon in een woordwolk:

(Lees verder onder de foto)

In het rood

De regering lichtte de budgettaire gevolgen van het Vlaamse relanceplan pas nadien toe. En die zijn niet min, zo liet Vlaams minister van Financiën en Begroting Matthias Diependaele (N-VA) weten. De Vlaamse begroting zal volgend jaar maar liefst 2,35 miljard euro in het rood gaan. 

Voor dit jaar blijft het tekort beperkt tot 6 miljard euro, in plaats van 6,6 miljard euro zoals eerder geraamd. "De minderinkomsten vallen beter uit dan verwacht. Zo doen de registratierechten het beter dan eerder ingeschat", aldus Diependaele.

Bekijk hieronder het verslag van "Het Journaal":

Videospeler inladen...

Meest gelezen