Armoedecijfers vóór de coronacrisis: "Ook in West-Vlaanderen neemt het toe"

Overal in Vlaanderen neemt de armoede toe. Dat zegt de koepelorganisatie Decenniumdoelen. Ook in West-Vlaanderen neemt de armoede toe, al blijft de situatie minder dramatisch dan in Antwerpen of in Vlaams-Brabant. 

Koepelorganisatie Decenniumdoelen maakt de armoedebarometer. Dat is een meetsysteem van de armoede met 16 indicatoren. De barometer meet ondermeer het aantal leefloners, de inkomensgarantie voor ouderen, het aantal mensen dat gebruik maakt van budgetmeters van gas en elektriciteit, het aantal sociale woningen, de vertraging op school enzovoort. De barometer meet de evolutie sinds 2008: ging de gemeente of stad er al of niet op vooruit in die verschillende parameters?

De West-Vlaamse steden en gemeenten kregen scores van -14 tot 5 punten. Mesen scoorde het slechtst, Wingene het best. Ongeveer de helft van de West-Vlaamse gemeenten en steden ging erop achteruit, het andere derde trappelde ter plaatse of ging licht vooruit. Verontrustend is dat de coronacrisis nog niet is verrekend in de armoedebarometer: de jongste cijfers dateren van eind vorig jaar. Toen al was de situatie zo slecht, dat geeft te denken over wat de cijfers zullen zijn na de doortocht van COVID-19.

Barometer geeft geen cijfers, maar meet evolutie

De armoedebarometer bevat geen cijfers over de huidige stand van zaken: hij toont de evolutie sinds 2008. Dat is de reden waarom een stad als Oostende die vaak in een adem wordt genoemd met armoede, met een score van -6 in het midden van het peloton zit. De kinderarmoede is er wel schrijnend: een op drie.
De andere kuststeden en gemeenten scoren bijna allemaal slechter. Steden en gemeenten moeten de armoedebarometer dus echt bekijken zoals de barometer vroeger werd bekeken: als voorspeller van zwaar weer waarin je kan terechtkomen. De scores kunnen hen helpen om beleid te maken. 

Een op de drie Blankenbergse kinderen in armoede

Nagenoeg de hele kust kleurt donker op de kaart van de armoedebarometer. "Er is toch sprake van een zeker 'terminuseffect', dat vroeger alleen maar in verband werd gebracht met Oostende", zegt schepen van Welzijn Annie De Pauw (SP.A). Mensen in kansarmoede hebben de neiging om te verhuizen naar kuststeden en kustgemeenten. Blankenberge kreeg een -12 op de armoedebarometer.

De Pauw wil niet verstoppen dat de stad worstelt met de armoede. "Onze grote struikelblokken zijn huisvesting, leeflonen en kinderarmoede. Ook in Blankenberge leeft een op de drie kinderen in armoede. Toch kan je niet zeggen dat de stad bij de pakken blijft zitten", zegt schepen De Pauw: "We hebben het budget voor de strijd tegen de armoede verdrievoudigd in deze legislatuur, maar het blijft een taaie strijd. Wij roepen dan ook de mensen op om naar het Sociaal Huis te komen. Zet je schroom aan de kant om hulp te vragen! Van te veel hulp die is gepland, wordt geen gebruik gemaakt. Vanaf november gaan we ook de straat op, om de mensen zelf op te zoeken en hen aan te tonen welke rechten ze hebben. We beginnen bij de gezinnen waar net een kindje is geboren, zodat die alvast weten van welke diensten en premies ze gebruik kunnen maken."

Gemeenten kijken naar Vlaamse en federale overheid

Het zijn de gemeentebesturen die het beleid tegen armoede mogen uittekenen, maar ze hebben daar te weinig budget voor, zegt Decenniumdoelen. Schepen De Pauw beaamt: "Het leefloon dat de federale overheid uitbetaalt, is echt schrijnend laag en mijn ultieme droom is dat we voor mensen in armoede een groeipakket mogen ontwikkelen, zoals in Canada gebeurt. Daar is wat gezinnen krijgen, gekoppeld aan het inkomen dat ze al hebben: wie rijk is, heeft zelfs niets meer nodig van de overheid, wie in kansarmoede leeft, geniet van een bouwpakket van bijstand, zolang het nodig is. Het is er een groot succes. Bij ons is het een taaie strijd. Ik wil dat niet verbloemen." 

Meest gelezen