©Danny Gys / Reporters

Geestelijke Gezondheidszorg krijgt 8 op 10 van patiënten, maar informatie en handhygiëne kunnen beter

Patiënten in de Geestelijke Gezondheidszorg zijn over het algemeen zeer tevreden over de voorziening waar ze verblijven of behandeld worden. Minder tevreden zijn ze over de informatie die ze krijgen, bijvoorbeeld over de kostprijs van de behandeling of over hun psychische problemen zelf. Het is de eerste keer dat de resultaten van zo’n patiëntenbevraging in de Geestelijke Gezondheidszorg gepubliceerd worden.

Ongeveer 4.000 patiënten vulden een vragenlijst in. Zij worden behandeld in psychiatrische ziekenhuizen, psychiatrische afdelingen van algemene ziekenhuizen, psychiatrische verzorgingstehuizen, Initiatieven Beschut Wonen, Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg, psychosociale revalidatie en verslavingszorgcentra.

75 procent van de patiënten die de vragenlijst invulden, gaven een 8 of meer op 10 als algemene beoordeling. Meer dan de helft van de patiënten zou de voorziening “zeker wel” aanbevelen aan vrienden en familie. Ongeveer de helft van de patiënten voelde zich “altijd” geholpen door de behandeling. Maar slechts 40 procent van de patiënten gaf aan dat ze “altijd” kunnen meebeslissen over de inhoud van de behandeling.

Minder tevredenheid is er ook over de informatie over de behandeling. Hier is maar 30 tot 34 procent van de patiënten “altijd” tevreden. Het gaat dan over informatie over de kosten van de behandeling, het geven van gelijkaardige informatie tussen hulpverleners, informatie over medicatie en bijwerkingen, en informatie over de psychische problemen zelf.

Aandacht voor handhygiëne was in pre-coronatijden duidelijk niet zo groot

Niet onbelangrijk in deze sector: gemiddeld geeft 60 procent van de patiënten aan zich “altijd” veilig te voelen. Al zijn er verschillen. Over handhygiëne weten de patiënten te melden dat gemiddeld minder dan 60 procent van de zorgverleners en medewerkers in orde is met de basisrichtlijnen handhygiëne. Let op: de vragenlijsten werden ingevuld in 2019, in pre-coronatijden, en zijn gebaseerd op gegevens van slechts 7 van de 32 psychiatrische ziekenhuizen.

Svin Deneckere van het Vlaams Instituut voor Kwaliteit van Zorg verwacht dan ook beterschap: “COVID-19 heeft het bewustzijn omtrent een goede handhygiëne, ook in de GGZ (Geestelijke Gezondheidszorg, nvdr) ongetwijfeld verhoogd. We hopen dan ook op een hogere deelname aan de nieuwe metingen. Mogelijks kunnen we ook betere resultaten verwachten.”

Het is voor het eerst dat resultaten gepubliceerd worden van de meting van zorgkwaliteit in de sector Geestelijke Gezondheidszorg. U vindt ze op Zorgkwaliteit.be. Het is daarmee, na de algemene ziekenhuizen, de tweede zorgsector in Vlaanderen die kiest voor publieke rapportering.

Meest gelezen