Alexander De Croo van Open VLD wordt de nieuwe premier.

Hogere minimumpensioenen, meer geld voor gezondheidszorg, 11 juli mag betaalde feestdag worden: dit staat in het akkoord

Het regeerakkoord is klaar. PS, SP.A, MR, Open VLD, Groen, Ecolo en CD&V hebben samen beslist wat ze inhoudelijk willen doen de komende jaren. Van hogere minimum­pensioenen tot een betaalde Vlaamse feestdag: dit staat in het akkoord.

"Er zitten sociale, duurzame en liberale accenten in", gaf Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert vanochtend al even mee over het inhoudelijke akkoord waarmee PS, SP.A, MR, Open VLD, Groen, Ecolo en CD&V de zogenoemde "Vivaldi"-regering willen vormen. "In volle crisis zullen we bedrijven ondersteunen en mensen in moeilijkheden ondersteunen. Nu richten we ons volop op relance en het bestrijden van de crisis. Daarna zullen we [de staat] hervormen."

Intussen kennen we ook de inhoud van het akkoord. Zo zou de nieuwe regering 3,2 miljard euro vrijgehouden hebben voor nieuw beleid. Het leeuwendeel daarvan, 2,3 miljard euro, moet dienen voor sociaal beleid. Dan gaat het vooral over het geleidelijk optrekken van de laagste pensioenen tot 1.500 euro netto voor een volledige loopbaan tegen het einde van de legislatuur. De rest gaat naar een verhoging van de minimumuitkeringen.

1 miljard euro moet dienen voor het herlanceren van de economie na de coronacrisis. Daar is onder meer sprake van een "transformatiefonds". Heel belangrijk is de digitalisering van de overheid, maar er is ook extra geld voor het spoor

1,2 miljard euro gaat naar het optrekken van de loon- en arbeidsvoorwaarden in de gezondheidszorg. Dat geld zat wel al langer in de pijplijn. In de gezondheidssector moeten er ook 4.500 extra mensen bijkomen. Het budget voor gezondheidszorg zal trouwens jaarlijks stijgen met 2,5 procent bovenop de index. 

Alexander De Croo van Open VLD wordt de nieuwe premier

Om de coronacrisis verder te beheren, komt er zoals verwacht een coronacommissaris of -intendant. Die zal zeker al 12 maanden aanblijven, een periode die per 6 maanden te verlengen is. Die zal worden bijgestaan door een wetenschappelijk comité.

Migratie, veiligheid

Voor veiligheidsbeleid, justitie en politie zou er 900 miljoen euro zijn vrijgemaakt. Zo zullen er jaarlijks 1.600 extra politieagenten bijkomen, vooral wijkagenten. Er gaat ook extra geld naar het leger. Een deel van die som moet dienen om justitie te digitaliseren. En er staat ook een vorm van snelrecht in de steigers voor relschoppers, winkeldiefstallen en straatcriminaliteit. 

Wat het migratiebeleid betreft, lekte al uit dat kinderen die nieuw in ons land arriveren niet meer mogen worden opgesloten. Maar er moet wel een efficiënter terugkeerbeleid komen en een specifieke aanpak van transmigranten.

(Lees verder onder de foto)

Copyright by MaxPixel

Klimaat en ethische dossiers

Op vlak van klimaat is er onder meer sprake van emissievrije bedrijfswagens tegen 2026. De beslissing over de kernuitstap wordt uitgesteld tot eind volgend jaar. De kernuitstap blijft het eerste scenario, tenzij de elektriciteitsbevoorrading niet kan worden verzekerd. Op vlak van milieubeleid wordt onder meer "onderzocht" of statiegeld op bepaalde verpakkingen wenselijk is.

Ethische dossiers, zoals de uitbreiding van abortus of euthanasie, zullen "in consensus" worden besproken "alvorens wetgevende initiatieven te nemen". Dat hangende wetsvoorstel over abortus zal dus "verder worden bestudeerd binnen de commissie Justitie van de Kamer".

Er sijpelt ook wat binnen over allerhande losse maatregelen: 

  • De koopkracht wordt verhoogd voor wie werkt.
  • De gezinsfiscaliteit wordt verlicht door goedkopere kinderopvang.
  • Mantelzorgers worden extra beloond.
  • Het verlof na een geboorte gaat van 10 naar 20 dagen.
  • Er komt ook een rijbewijs met punten voor wie herhaaldelijk zware verkeersovertredingen begaat. 
  • Voor de afbraak en heropbouw van woningen daalt de btw naar 6 procent.

Staatshervorming

Verder komen er twee ministers in de nieuwe regering die de staatshervorming moeten voorbereiden voor na 2024. Het doel is de werking van de staat "beter, logischer en efficiënter te maken". In die context komt er ook een groot debat in de samenleving over de werking van België en waar de bevoegdheden zitten. "Zonder taboes" wordt daarbij gezegd, dus eventueel herfederaliseren is ook een mogelijkheid.

Deze legislatuur wil de regering vooral werken aan een meer homogene bevoegdheidsverdeling op het vlak van gezondheidszorg. De deelstaten zouden meer bevoegdheden krijgen op vlak van de organisatie van de zorg, terwijl de financiering federaal blijft. 

Voor gedeelde bevoegdheden, zoals werk of gezondheidszorg, zou de federale regering haar bevoegdheden op "asymmetrische wijze" kunnen uitoefenen. Met andere woorden: de federale regering zal voor die bevoegdheden in Vlaanderen een ander beleid kunnen voeren dan in Wallonië of Brussel, afhankelijk van de lokale noden. "Samenwerking en respect moeten centraal staan", staat te lezen in de formatienota.

 Aan inkomstenzijde is er sprake van een "Digitax" voor grote internetbedrijven

Er zou ook een oplossing komen rond de artsenquota, het aantal artsen dat er elk jaar mag bijkomen. Dat dossier zorgt al decennia voor communautaire discussies. De federale quota en de subquota voor specialisaties die de deelstaten vastleggen, zouden "op mekaar worden afgestemd". Wie de federale quota niet respecteert, zou daar ook een sanctie voor krijgen.

Nog een symbolisch "communautair" stukje uit het regeerakkoord: de deelstaten zullen de mogelijkheid krijgen om van hun feestdag een betaalde feestdag te maken.

En de ministerposten?

Hoe de regering dat allemaal zal betalen, is nog niet heel duidelijk. Aan inkomstenzijde is er in elk geval sprake van een "Digitax", voor grote internetbedrijven. En ook multinationals zullen een minimumbelasting moeten betalen. Verder is er in het akkoord sprake van een "eerlijke bijdrage van personen die het grootste vermogen hebben om bij te dragen" en ook van een hervorming van de parafiscale voordelen van beroepssporters en sportclubs.

Over de verdeling van de bevoegdheden en ministerposten is nog niet veel duidelijk. Dat weten we wellicht vanavond pas na de partijcongressen. Wel is intussen bevestigd dat Alexander De Croo van Open VLD de nieuwe premier wordt.

Dit artikel zal nog de hele dag door updates krijgen, telkens er nieuwe of preciezere informatie binnenvalt.

Meest gelezen