COPYRIGHT Chris Pennarts Blokland 82 - 3417 MR Montfoort 0653-309747 info@chrispennarts.nl www.chrispennarts.nl

Nieuwe regering zal een aantal pensioenen optrekken, maar wie krijgt meer en wanneer?

Hogere minimumpensioenen: het was een van de dada's van de socialisten, en het is ook een van de opvallende punten uit het regeerakkoord van de Vivaldi-coalitie. Het minimumpensioen wordt de komende jaren opgetrokken naar 1.580 euro bruto, de pensioenbonus keert terug en zelfstandigen zullen in de toekomst op dezelfde manier hun pensioen kunnen opbouwen als werknemers. Hier krijgt u een beter zicht op de plannen van de regering.

Het minimumpensioen voor een volledige loopbaan wordt opgetrokken tot 1.580 euro bruto per maand. Voorlopig geen 1.500 euro netto dus, zoals door heel wat partijen was geopperd, want met de bedrijfsvoorheffing en de ZIV-bijdrage die daar nog worden afgehouden, maak je van 1.580 euro bruto een nettobedrag dat onder de 1.500 euro ligt.

De verwarring is afkomstig uit het regeerakkoord, waar gesproken wordt over het optrekken van het minimumpensioen "richting 1.500 euro". MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez benadrukte vanochtend dat dat een "politiek doel" is van bepaalde regeringspartijen, maar dat dat niet zal worden bewerkstelligd door de nieuwe regering.

SP.A-voorzitter Conner Rousseau bevestigt dat 1.500 euro netto het doel is. "We komen daar bijna aan in 2024. Mits wat hervormingen kunnen we daar wel geraken. Daarom spreken we van 'richting 1.500 euro'."

Dit weten we al over de hervorming van de pensioenen

 • De stijging tot een minimumpensioen van 1.580 euro bruto zal geleidelijk gebeuren (einddatum niet gespecifieerd).
 • De voorwaarde is dat je een volledige loopbaan van 45 jaar (werken, ziekte of werkloosheid) hebt.
 • Als je geen volledige loopbaan hebt, is de bijkomende voorwaarde dat je een minimumloopbaan van 30 jaar (werken, ziekte of werkloosheid) hebt, met een minimum aantal jaren effectief gewerkt (aantal nog niet gespecifieerd).
 • Wie geen volledige loopbaan heeft, krijgt dus sowieso minder dan 1.580 euro bruto per maand (wie bijvoorbeeld maar 30 jaar op de teller heeft krijgt zo'n 1.000 euro per maand).
 • De meeste zelfstandigen en ongeveer een derde van de werknemers zou hierdoor meer pensioen krijgen. 

De pensioenopbouw voor zelfstandigen zal in de toekomst op dezelfde manier gebeuren als bij werknemers.

De pensioenbonus, die was afgeschaft door de regering-Michel, wordt opnieuw ingevoerd. Dat betekent dat wie langer werkt dan het moment waarop hij/zij met vervroegd pensioen kan meer pensioenrechten kan opbouwen.

De zogenoemde tweede pensioenpijler wordt verder veralgemeend:

 • met gelijke voorwaarden voor arbeiders en bedienden,
 • het is de bedoeling dat er een tweede pijler voor elke werknemer komt,
 • het rendement van de aanvullende pensioenen moet verbeteren.

Wie zal dat betalen?

Koken kost geld, en dat geldt ook voor de pensioenen. De regering heeft er 1,2 miljard euro voor veil.

 • Daarom streeft de regering naar een werkgelegenheidsgraad van 80 procent tegen 2030: langer werken om het systeem betaalbaar te houden, dus.
 • Manieren om mensen langer aan de slag te houden zijn het deeltijds pensioen (toegankelijk voor werknemers, ambtenaren en zelfstandigen), landingsbanen, vorming en heroriëntatie van oudere werknemers.
 • Het pensioensysteem wordt hervormd, waarbij de opgebouwde rechten van de huidige gepensioneerden behouden blijven. Het is de bedoeling om de verschillende pensioenstelsels zoveel mogelijk gelijk te trekken. Dat is nodig om de kosten van de vergrijzing aan te kunnen. 

Meest gelezen