Jongeren volgen de maatregelen niet? Een beeld dat niet helemaal lijkt te kloppen

Jonge mensen zijn even bedachtzaam in het naleven van de coronamaatregelen als oudere mensen. Ze ervaren meer stress en zijn bereid om een hoger percentage van hun loon op te geven om de pandemie te doen ophouden. Dat blijkt uit een wereldwijde bevraging die kanttekeningen plaatst bij het cliché over onverantwoord gedrag bij jonge mensen.

In de recente heropflakkering van het coronavirus de voorbije weken wezen beleidsmakers en gezondheidsexperts meer dan eens in de richting van de jongere generatie, die "graag fuift" en "uit egoïsme de regels overtreedt". Hans Kluge, de regionale directeur van de WHO voor Europa, klaagde onlangs aan dat "late tieners en twintigers zich onoverwinnelijk voelden."

Een onderzoek aan het International Security and Development Center in de Duitse hoofdstad Berlijn werpt daar een enigszins ander licht op. Ze bevroegen 11.657 mensen in 137 landen naar hun gedrag tijdens de coronacrisis. Hoe voelen ze zich in die hele crisis en in welke mate leven ze de maatregelen na? De deelnemers aan het onderzoek kwamen uit verschillende leeftijdsgroepen.

"In tegenstelling tot het stereotype van jonge mensen die de maatregelen negeren, zagen we dat jongere en oudere mensen over heel de wereld eigenlijk op dezelfde manier geëngageerd zijn om hun gedrag aan te passen", zegt onderzoeker Tilman Brück. "Jongere en oudere mensen gedragen zich eigenlijk even verantwoordelijk."

Verwaarloosbaar verschil

"Life with corona" is een wereldwijd onderzoeksproject dat op 23 maart opgestart werd en bij mensen peilt naar de sociale en de economische impact van Covid-19. De resultaten van de eerste ronde van dat onderzoek, die liep tot 15 september, zijn nu gepubliceerd. Een van de vaststellingen: de 18- tot 25-jarigen waren amper minder geneigd om de richtlijnen na te leven dan 45-plussers.

De deelnemers moesten aanduiden welke beschermende maatregelen ze hadden genomen in de 7 dagen die voorafgingen aan het invullen van de bevraging. Er werd een onderscheid gemaakt in de manier waarop dat kan.

  • "actief", iets extra's doen
    handen wassen, het dragen van een mondmasker, het dragen van handschoenen, ontsmettingsmiddel gebruiken
  • "vermijdend", iets niet doen wat je anders wel zou doen
    je gezicht aanraken, handen schudden, grote groepen opzoeken, publieke voorwerpen aanraken en openbaar vervoer nemen)

Er blijken amper verschillen te zijn tussen de leeftijdsgroepen. In alle groepen gaven mensen aan gemiddeld 6 van de 9 voorgestelde maatregelen te hebben gevolgd. Voor 18- tot 25-jarigen was dat gemiddeld 6,1, voor 45-plussers 6,3. Een verwaarloosbaar verschil.

isdc.org

In actief gedrag (handen wassen, mondkapje dragen, handschoenen dragen, ontsmettingsmiddel gebruiken), was er weinig verschil tussen 18- tot 25-jarigen (2,1 van de 4 maatregelen) en 45-plussers (2,3 van de 4 maatregelen). In het algemeen pasten mensen tot 35 jaar hun gedrag hier iets minder aan. In vermijdend gedrag zijn er geen significante verschillen.

"Dit stelt de tendens om jongeren met de vinger te wijzen in vraag", zeggen de onderzoekers. "We zien wel dat oudere mensen zich iets meer engageren, maar de verschillen zijn marginaal. Het populaire beeld van onverantwoorde jongeren zien we hier niet in terug."

isdc.org
isdc.org

Minder zorgen om gezondheid, wel meer stress

Uit de bevraging kwamen nog andere opvallende vaststellingen naar voren. Jongere mensen maken zich minder zorgen over de risico's voor hun gezondheid dan oudere mensen, maar ze ervaren wel meer stress door de omstandigheden waarin ze nu moeten leven. Jongere mensen zijn ook bereid om een groter deel van hun inkomen op te geven, als dat nodig is om sneller door de crisis te geraken.

Meer lezen?

Meest gelezen