Impact van corona valt mee aan KU Leuven: meer startende studenten waren geslaagd in al hun vakken

Aan de KU Leuven zijn het voorbije academiejaar meer eerstejaarsstudenten geslaagd in al hun vakken. En dat terwijl het studeren en examens afleggen in juni en september door het coronavirus helemaal anders was dan normaal. Dat blijkt uit een vergelijking van de studieresultaten van de voorbije 4 jaar. Ook de groep van minder goede studenten was kleiner dan de vorige jaren. 

Door de corona-epidemie studeerden veel studenten de voorbije examenperiodes noodgedwongen thuis. De examens werden ook op een andere manier afgenomen dan normaal. Het was dan ook uitkijken naar de resultaten van die ongewone blok- en examenperiode.

Die vallen beter mee dan verwacht, blijkt nu uit een analyse van de KU Leuven. Studenten die voltijds studeren, schrijven zich in voor vakken die samen 60 studiepunten vertegenwoordigen. Slagen zij bijvoorbeeld voor 45 studiepunten, dan behalen zij 75 procent studiesucces. Slagen ze voor 20 studiepunten, dan behalen ze 33 procent studiesucces. 

Bij de startende studenten - bachelorstudenten die de eerste 60 studiepunten nog niet hebben behaald - waren er meer studenten die al hun studiepunten haalden. Maar, en dat is opmerkelijk, er waren ook minder studenten die heel slecht scoorden en maar 0 tot 30 procent van de studiepunten haalden. 

De betere resultaten zijn echt de verdienste van de studenten

Luc Sels, rector van de KU Leuven

De voorbije vier academiejaren behaalde gemiddeld 25,6 procent van de studenten nog geen 30 procent van de studiepunten waarvoor ze zich inschreven. Tijdens het academiejaar 2019-2020 was dat aandeel "zwakkere" studenten gedaald naar 23,5 procent. 

En ook bij de studenten met de beste studieresultaten is er een stijging: van gemiddeld 23,3 procent tijdens de voorbije vier academiejaren naar 26,5 procent tijdens het pas afgesloten academiejaar. 

Ook de masters deden het goed

Maar niet alleen de starters deden het beter, ook in de masteropleiding is eenzelfde trend te zien. De voorbije vier academiejaren slaagde 74,6 procent van de studenten die in  het laatste of de twee laatste jaren van hun opleiding zitten, voor alle examens. Tijdens het pas afgeronde academiejaar steeg dit naar 77 procent. 

De rector van de KU Leuven Luc Sels ziet drie mogelijke verklaringen. De coronacrisis heeft de studenten positieve stress gegeven, oppert hij. "Daarnaast hadden de studenten tijdens de lockdown ook meer tijd om te studeren. En misschien heeft hier en daar een docent wat minder streng gequoteerd, hoewel we opgeroepen hebben om dat niet te doen." 

De betere resultaten zijn dus echt de verdienste van de studenten, zegt de rector. Hij is ook blij dat studenten met een migratieachtergrond, beursstudenten of pioniersstudenten die als eerste in hun familie verder studeren ook profiteren van die trend en dus ook vooruitgang boeken.

Meest gelezen