Ministerkeuzes bij MR: soloslim van de voorzitter leidt tot ongenoegen en onduidelijkheid

De aanduiding van de verschillende MR-excellenties voor de federale regering blijkt heel wat voeten in de aarde te hebben. Naar verluidt heeft dat veel te maken met de eigenzinnige keuzes van partijvoorzitter Georges-Louis Bouchez, waardoor verschillende mandatarissen erg ongelukkig achterblijven. 

Het lijkt erop dat "brokkenpiloot" Georges-Louis Bouchez andermaal heeft toegeslagen. Een tiental dagen geleden dreigde ergernis over zijn onderhandelingstactiek en zijn manier van communiceren nog de federale formatie in gevaar te brengen, deze keer leiden zijn keuzes over wie hij naar de regering stuurt tot verwarring en ongenoegen. 

Moet de "clan-Michel" te vriend worden gehouden?

Dat de MR heel wat ministerposten zou moeten inleveren nu ze niet langer de enige Franstalige partij in de federale regering is, stond in de sterren geschreven. Minder ministerposten betekent minder mensen die een partijvoorzitter tevreden kan maken. Dus moet die keuzes maken, moeilijke keuzes.

De keuzes die Bouchez heeft gemaakt wekken enige verbazing. Zo heeft hij Mathieu Michel gekozen om staatssecretaris van Digitale Agenda en Administratieve Vereenvoudiging te maken. De 41-jarige Mathieu Michel is zoon van oud-partijvoorzitter en oud-minister Louis Michel en jongere broer van oud-premier en Europees president Charles Michel. Tot nu toe was de man voorzitter van de provincieraad van Waals-Brabant: een iets minder zichtbaar mandaat, maar wel lucratief. Zijn promotie tot staatssecretaris doet wenkbrauwen fronsen: moet de "clan-Michel" te vriend worden gehouden?

Bouchez moest zijn plannetje weer opbergen

Onder meer door Mathieu Michel naar voren te schuiven, moeten anderen plaats maken. Denis Ducarme bijvoorbeeld, tot voor kort minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie. 

De partijvoorzitter dacht een oplossing te hebben gevonden door Ducarme minister te maken in de Waalse Gewestregering, maar daarvoor moest Valérie De Bue uit de Waalse regeringsboot stappen, waar ze sinds september 2019 minister van Ambtenarenzaken, Administratieve Vereenvoudiging, Kinderbijslag, Toerisme, Erfgoed en Verkeersveiligheid was. Naar verluidt kreeg De Bue dat nieuws te horen een kwartiertje voor het publiek zou worden gemaakt.

Maar er rees een nieuw probleem, want volgens een decreet uit 2019 moet de Waalse Gewestregering voor een derde uit vrouwen bestaan, en door een wissel De Bue-Ducarme zou dit niet meer het geval zijn geweest. Gevolg: protest van andere ministers in de Waalse Gewestregering, ook van MR-ministers. Bouchez moest zijn plannetje weer opbergen en Valérie De Bue blijft minister.

Denis Ducarme blijft voorlopig met lege handen achter. In ruil zou hij zijn oude functie als Kamerfractieleider weer mogen opnemen.

Blijkbaar heeft Bouchez weer een aantal mensen tegen zich in het harnas gejaagd

Het lijkt erop dat Georges-Louis Bouchez door deze wat eigengereide manier van handelen averij heeft opgelopen. Wist hij niets over dat fameuze Waalse decreet? Heeft hij nagelaten daarover overleg te plegen met Waalse MR-ministers?

In de partijrangen horen we veel kritiek: "Amateurisme", "onbegrijpelijke keuzes", ... Blijkbaar heeft Bouchez weer een aantal mensen tegen zich in het harnas gejaagd, en deze keer binnen de eigen partij. 

Meest gelezen