Videospeler inladen...

Regering-De Croo legt klemtoon op vertrouwen, de wil om vooruit te gaan en democratische principes

Kersvers premier Alexander De Croo (Open VLD) heeft in de Kamer zijn regeringsverklaring voorgelezen. Hij schuift een aantal grote prioriteiten naar voren: de aanpak van de coronacrisis, de aanpak van de economische crisis, een andere manier om aan politiek te doen, veiligheidsbeleid en internationaal engagement. De nieuwe federale regering wil komaf maken met het politieke geruzie en de polarisering van de afgelopen jaren en zweert bij samenwerking en respect.

Een opvallend kader was het vanmiddag waarin premier De Croo zijn regeringsverklaring voorlas. Wegens de aanhoudende coronapandemie was de Kamer uitgeweken naar het veel grotere Europees Parlement: kwestie van alle Kamerleden de gelegenheid te geven aanwezig te zijn en voldoende afstand van elkaar te houden.

Want wie zijn hele leven lang heeft gewerkt, verdient een waardig pensioen

Premier Alexander De Croo (Open VLD)

Meer testen en investeren in beschermingsmateriaal en vaccins: daarop wil de regering De Croo inzetten ter bestrijding van het vermaledijde coronavirus. Maar ook de burger moet zijn deel doen: afstand houden, handen wassen, een mondmasker dragen en vooral zorg dragen voor de anderen. Daarnaast wil de regering investeren in de gezondheidssector.

Eerder al konden we kennisnemen van de pensioenplannen van de nieuwe regering, en de premier somde de plannen nog eens op. "Want wie zijn hele leven lang heeft gewerkt, verdient een waardig pensioen", aldus Alexander De Croo.

Andere prioriteiten zijn de strijd tegen uitsluiting, waarbij De Croo een hervorming van de sociale tarieven in de telecomsector in het vooruitzicht stelt, en de strijd tegen discriminatie.

Dit akkoord is het meest groene regeerakkoord in de geschiedenis van ons land

Premier Alexander De Croo (Open VLD)

"Jobs, jobs, jobs", was het mantra van de centrumrechtse regering-Michel. "Hoe meer mensen werken, hoe sterker onze sociale zekerheid", klinkt dat bij de regering-De Croo.  Grote prioriteit hier: streven naar een werkzaamheidsgraad van 80 procent tegen 2030.

Ander opvallend punt is een investeringspakket van 4,7 miljard euro in toekomstgerichte sectoren, met aandacht voor digitalisering en duurzaamheid. "Dat maakt van dit akkoord het meest groene regeerakkoord in de geschiedenis van ons land", aldus de premier.

Er wordt ingezet op meer hernieuwbare energie en op de herbevestiging van de kernuitstap, "met aandacht voor betaalbaarheid en bevoorradingszekerheid". 

Het België van de toekomst is Digital Belgium

Premier Alexander De Croo (Open VLD)

"Deze regering zal alles doen wat nodig is om de crisis te overwinnen, 'whatever it takes'", aldus De Croo.

Vandaar dat de regering inzet op innovatie. "Er komt een echte federale datastrategie", zegt de premier. "Het België van de toekomst is Digital Belgium."

Afbreken is gemakkelijk: het kost echt niet veel moeite, maar het brengt ons nergens

Premier Alexander De Croo (Open VLD)

Zeer opvallend is de stijl van de nieuwe ploeg, die inzet op samenwerking en respect. "Want afbreken is gemakkelijk: het kost echt niet veel moeite, maar het brengt ons nergens", luidt de boodschap van De Croo. "De voorbije jaren hebben we gezien hoe ruwheid en hardheid ook het politieke debat hebben overgenomen, maar wat heeft het ons bijgebracht?"

De nieuwe regering wil inzetten op meer burgerparticipatie en gaat de leeftijd om te stemmen voor de Europese verkiezingen op 16 jaar brengen. De partijfinanciering wordt onder de loep genomen en de strijd tegen "fake news" wordt opgevoerd. Tegen 2024 wordt een nieuwe staatshervorming voorbereid. 

De toekomst zal niet gebouwd worden met macht, noch met veroveringsdrang

Italiaanse oud-premier Alcide De Gasperi

Meer blauw op straat, elk jaar 1.600 politieagenten erbij, snelrecht voor kleine criminaliteit en effectieve uitvoering van alle straffen: dat zijn de speerpunten van het veiligheidsbeleid van de nieuwe regeringsploeg.

Op het vlak van internationale politiek is er weinig verrassends te melden: de pro-Europese koers wordt herbevestigd en de NAVO blijft voor ons land de hoeksteen van de Europese defensie. Migratiepolitiek heeft ook een internationale dimensie: de regering belooft bescherming voor wie het nodig heeft, maar ook een forse terugkeerpolitiek voor wie hier geen toekomst heeft.

De Croo besloot zijn toespraak met een citaat van de Italiaanse oud-premier Alcide De Gasperi: "De toekomst zal niet gebouwd worden met macht, noch met veroveringsdrang. Maar door de geduldige toepassing van de democratische methode, de constructieve geest van het akkoord, en door het respecteren van de vrijheid." Vertrouwen, de wil om vooruit te gaan en democratische principes toepassen: dat zijn de sleutelwoorden die de nieuwe premier hieruit distilleert.

Bekijk hieronder de voorstelling van de regeringsverklaring:

Videospeler inladen...

Meest gelezen