GRAFIEK: Bekijk hoe het aantal positieve coronatests compleet verschoof van ouderen naar jongeren

Het aantal bevestigde besmettingen van het coronavirus is in de loop van de epidemie duidelijk verschoven. In april, op de piek van de eerste golf, werden de veertigers en vijftigers pijlsnel ingehaald door de 80-plussers. Vanaf de zomervakantie veranderde dat beeld volledig. Bij de twintigers verdrievoudigde het aantal positieve tests, bij de tieners is het zelfs vertienvoudigd. Terwijl er bij de 80-plussers relatief weinig extra besmettingen werden geregistreerd. We goten de evolutie in een grafiek.

Belangrijk om te vermelden dat deze grafiek enkel de cijfers toont van het aantal positieve tests per leeftijdscategorie. Die cijfers zijn afhankelijk van de teststrategie. In het begin van de epidemie werd er veel minder getest dan nu, en enkel bij (ernstig) zieke patiënten. Er werden toen dus vooral oudere mensen getest, terwijl er nu juist heel veel in de actieve bevolking wordt getest. 

Deze grafiek geeft dus geen volledig beeld van welke leeftijdscategorieën de meeste besmettingen tellen.

Meest gelezen