Nicolas Maeterlinck

Mortsel wil inwoners bewuster met afval laten omgaan: “De vervuiler betaalt”

Vanaf mei volgend jaar moet elke inwoner uit Mortsel betalen per kilogram huisvuil die hij of zij op straat zet. De stad hoopt hiermee het correct sorteren van afval te stimuleren

Het diftarprincipe, oftewel werken met geDIFferentieerde TARieven, houdt in dat je betaalt per kilogram vuil dat je buitenzet. Die beslissing werd dinsdagavond genomen door de gemeenteraad. “We zagen de laatste jaren dat Mortsel het steeds slechter deed op het vlak van restafval. Onze totale hoeveelheid restafval zat in vergelijking met andere gemeentes heel erg hoog. Daarom hebben we gekozen te gaan werken via het principe van 'de vervuiler betaalt'”, zegt schepen Steve D'Hulster (SP.A). 

“Ik denk dat het voor heel veel mensen in het begin wennen zal zijn. We zijn van plan om hierover een uitgebreide communicatiecampagne te voeren zodat de Mortselaar  voorbereid is. We merken ook dat in de buurgemeentes de inwoners er eerst wat argwanend tegenover stonden, maar dat ze later wel het voordeel ervan inzien”, aldus D'Hulster.

Naast het diftarsprincipe zal de stad ook collectieve containers in het leven roepen. Die moeten ervoor zorgen dat mensen die op een appartement wonen, hun afval ergens kwijt kunnen en er niet te lang binnen mee blijven zitten. 

Meest gelezen