Copyright © 2020, Vlad Ispas, licensed via EyeEm Mobile GmbH

Voor wie, wanneer en hoeveel nu precies? Alles wat u zich afvraagt over dat minimumpensioen van 1.500 euro

Sinds woensdagochtend blijft het maar gonzen over die belofte van de nieuwe federale regering: een minimumpensioen van 1.500 euro. Maar is dat nu bruto of netto? En wanneer krijg je dat bedrag dan? Vijf eenvoudige vragen en antwoorden.

1. Wordt het minimumpensioen nu opgetrokken tot 1.500 euro netto of bruto?

Cruciaal daar is de verwoording van het regeerakkoord. Dat spreekt letterlijk van "richting 1.500 euro netto". Vertaald: we proberen zo dicht mogelijk in de buurt te landen. Hoeveel het dan precies zal zijn, daarover is minder duidelijkheid. 

MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez sprak gisteren bijvoorbeeld van 1.580 euro bruto, wat netto een minimumpensioen van om en bij de 1.450 euro zou kunnen betekenen. SP.A-voorzitter Conner Rousseau sprak dat cijfer de voorbije dagen ook niet tegen. Als je louter afgaat op de som van 1,2 miljard euro die de regering vrijmaakt voor de pensioenhervorming, zal het ook niet veel hoger kunnen liggen.

Ter vergelijking: vandaag krijgt een alleenstaande werknemer met een volledige loopbaan van 45 jaar een minimumpensioen van 1.291,69 euro (bruto is voor dat bedrag gelijk aan netto, red.). Voor een alleenstaande ambtenaar is dat 1.392,95 bruto euro per maand.

2. Wanneer komt dat hogere minimumpensioen eraan?

"Morgen is dat er niet", benadrukte Rousseau in "Vandaag" op Eén. Wanneer dan wel, dat heeft de regering nog niet gespecifieerd. Het regeerakkoord maakt in elk geval gewag van een "geleidelijke" verhoging.

De verschillende regeringspartijen geven aan dat ze dat richtdoel van 1.500 euro netto tegen het einde van de regeerperiode - eind 2024 - dicht genaderd moeten zijn.

(Lees verder onder de video)

Videospeler inladen...

3. Waaraan moet je voldoen om dat minimumpensioen te kunnen krijgen?

De voorwaarde om het volledige bedrag te kunnen krijgen, is een volledige loopbaan van 45 jaar. Dat heeft minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (SP.A) nog eens duidelijk gesteld in "Terzake" (lees verder onder de video).

Videospeler inladen...

Wie een onvolledige loopbaan heeft, ziet dat bedrag proportioneel dalen naarmate hij of zij minder jaren gewerkt heeft. Bij een minimumpensioen van 1.500 euro voor een volledige loopbaan zal iemand die 30 jaar heeft gewerkt dus maar 1.000 euro krijgen. 

Je moet minstens een loopbaan van 30 jaar hebben om überhaupt in aanmerking te komen voor een minimumpensioen

Je moet ook minstens een loopbaan van 30 jaar hebben om überhaupt in aanmerking te komen voor een minimumpensioen. Dat was vandaag al zo, maar de regering schrijft in het regeerakkoord dat daar een extra voorwaarde zal bijkomen: van die 30 jaar zal je een aantal jaren effectief gewerkt moeten hebben (lees: bepaalde gelijkgestelde periodes zoals ziekte of vormen van loopbaanonderbreking zouden mogelijk niet meer meetellen). Hoeveel jaren dat dan moeten zijn en welke gelijkgestelde periodes dan niet meer tellen, dat moeten de regeringspartijen nog onderling uitvechten.

4. Hoeveel gepensioneerden krijgen nu al een minimumpensioen?

Globaal gezien krijgt ongeveer een derde van de ruwweg 2,3 miljoen gepensioneerden in ons land vandaag een minimumpensioen.

Bij de mensen die heel hun carrière als werknemer hebben gewerkt (de zogenaamde "zuivere werknemers") is dat iets meer dan een vijfde, bij de zelfstandigen drie vierde. Bij de ambtenaren is het aandeel mensen met een minimumpensioen een pak lager: hun pensioen ligt bij de meesten hoger.

Die mensen krijgen trouwens niet allemaal een volledig minimumpensioen. Slechts ongeveer de helft van hen heeft namelijk een volledige loopbaan van 45 jaar.

5. Zijn er ook voor andere pensioenen aanpassingen op komst?

Ja, zo stelt het regeerakkoord dat ook het pensioenplafond voor de hoogste pensioenen evenredig zal stijgen in verhouding met de stijging van het minimumpensioen. Verder wil de regering de pensioenopbouw voor zelfstandigen in de toekomst gelijktrekken met die van de werknemers.

Voor arbeiders en bedienden worden de voorwaarden van de tweede pensioenpijler - dat zijn de groepsverzekeringen en pensioenfondsen die bedrijven soms aanbieden - gelijkgetrokken. Ook moet het rendement van die aanvullende pensioenen omhoog.

En de pensioenbonus komt terug: als je langer werkt dan het moment waarop je met vervroegd pensioen kunt, zal je meer pensioenrechten kunnen opbouwen. 

Meest gelezen