Minimumpensioen van 1.500 euro netto? Open VLD-voorzitter Lachaert: "Geen garantie, wel substantiële verhoging"

De minimumpensioenen zullen tegen het einde van de regeerperiode (2024) een "substantiële verhoging" kennen. Dat zeggen Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert en CD&V-voorzitter Joachim Coens in "De zevende dag". Maar of dat nu inderdaad 1.500 euro netto zal zijn, dat blijft de vraag. "Men zal er toch niet zo heel ver van eindigen", stelt Lachaert.

Een minimumpensioen van 1.500 euro netto. Het is een trofee van de socialisten bij de afgelopen regeringsonderhandelingen. Al ontstond er meteen na het afkloppen van het regeerakkoord discussie. MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez sprak over een bruto bedrag, SP.A-voorzitter Conner Rousseau had het over netto.

Wat staat in het regeerakkoord?

Het minimumpensioen zal geleidelijk worden opgetrokken (volledige en onvolledige loopbaan) richting 1.500 euro netto voor een volledige loopbaan (in geval van een onvolledige loopbaan wordt dit bedrag pro rata verminderd met het verschil tussen 45 jaar en de loopbaan). 

"Het is duidelijk. De tekst is “richting”. Er is geen garantie dat je effectief 100 procent op 1.500 euro netto eindigt", verklaarde Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert in "De zevende dag" vanmorgen. "Ik weet welke budgetten er voorzien zijn. Men zal er toch niet zo heel ver van eindigen. Voor de mensen zal het toch wel een substantiële netto verhoging zijn.

Bekijk hier het gesprek met Egbert Lachaert in "De zevende dag" (en lees voort onder de video):

Videospeler inladen...

CD&V-voorzitter Joachim Coens spreekt over een "duidelijke ambitie". "We willen 1.500 euro netto en we gaan er zoveel naartoe gaan. Maar waar we zullen uitkomen... Het zal effectief ongeveer 1.580 bruto zijn, maar tussen bruto en netto is er niet zo veel verschil." Coens stelt ook dat het begrotingstekort niet de pan mag uit swingen.

Voor de pensioenen wordt in de begroting 1 miljard uitgetrokken. Daarnaast zijn er tegen 2024 ook indexaties en de gewone welvaartsenveloppe die gebruikt wordt om de uitkeringen en pensioenen te verhogen. "Er zijn dus een aantal bronnen die dat richting 1.500 netto gaan brengen", aldus Lachaert.

Daarbij moet evenwel gezegd worden dat een indexatie betekent dat het leven duurder zal geworden zijn tegen 2024. Een indexatie als "bron" om het minimumpensioen te verhogen zorgt er dus niet voor dat de laagste pensioenen er in de praktijk in die mate ook echt op vooruitgaan.

Bekijk hier het gesprek met Joachim Coens in "De zevende dag" (en lees voort onder de video):

Videospeler inladen...

Begroting

Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert gaf ook meer toelichting bij het voornemen uit het regeerakkoord om de sterkste schouders een bijdrage te laten leveren aan de overheidsfinanciën. "Het gaat niet over winst op verkopen", verduidelijkte hij. "We gaan ook mensen hun vermogen niet in een kadaster brengen. Het moet echt gaan om bepaalde effectentransacties die veel opleveren."

Er zijn volgens Lachaert lessen getrokken uit de uitspraak van het Grondwettelijk Hof, waarbij de effectentaks van de vorige regering werd vernietigd. "Er zouden wel mogelijkheden zijn om iets te maken dat de gewone mensen die ondernemen, werken en sparen niet treft. Je kan daar natuurlijk niet van verwachten dat dat miljarden oplevert, maar dat was ook niet de bedoeling."

Meest gelezen