Kwart van stations moet tegen 2025 volledig toegankelijk zijn voor reizigers met beperking

De NMBS wil dat reizigers met een beperkte mobiliteit in de toekomst maximaal zelfstandig de trein kunnen nemen. De eerstvolgende bestelling van M7-dubbeldekstreinen zal daarom aangepast worden met een uitschuiftrede, al zal het op die treinen nog jaren wachten zijn. Daarnaast zal het aantal aangepaste perrons tegen 2025 verdubbeld worden.

Reizigers met een beperkte mobiliteit kunnen vandaag de dag assistentie krijgen om op een trein te stappen. In de toekomst wil de NMBS hen zo zelfstandig mogelijk laten instappen. Dat principe staat centraal in het nieuwe toegankelijkheidsbeleid van de spoorwegmaatschappij.

Maar dan moeten zoveel mogelijk treinen en zoveel mogelijk perrons uniform gemaakt worden en moeten die treinen voldoende aangepast zijn aan mensen met een beperking. Bij een bestelling van 445 M7-dubbeldekstreinen in 2015 werden ook multifunctionele rijtuigen voorzien, met onder andere meer plaats en aangepaste toiletten. Maar door het hoogteverschil tussen de deur en het perron kunnen reizigers met een beperking nog steeds niet zelfstandig instappen. "Een gemiste kans", geeft de NMBS toe.

Bij de eerstvolgende bestelling zullen nieuwe treinen daarom een "autonoom toegankelijk rijtuig" hebben. Dat rijtuig zal een deur met een instaphoogte van 76 centimeter hebben, wat gelijk is aan de Europese referentiehoogte van de nieuwe perrons. Het rijtuig heeft ook een uitschuiftrede om de afstand tussen trein en perron te overbruggen, die automatisch beweegt zodra de deur opent. Die nieuwe treinen zullen echter nog niet voor meteen zijn, de huidige levering loopt namelijk tot 2024. Pas daarna zal er sprake zijn van de nieuwe treinen.

Integraal toegankelijk station

Daarnaast moeten ook de perrons aangepast worden. Op dit moment hebben nog maar 78 van de meer dan 500 stations een perron van 76 centimeter. Tegen 2025 moet dat aantal verdubbelen tot 150, in samenwerking met infrastructuurbeheerder Infrabel. De stations waar de bewuste M7-treinen passeren, krijgen daarbij voorrang.

Die 150 stations zullen tegen 2025 "integraal toegankelijk" moeten zijn, wat niet alleen een perronverhoging impliceert, maar ook hellingen en liften naar elk perron, blindegeleidelijnen en eenvoudig bereikbare ticketautomaten.

De NMBS wijst er op dat ze dat niet alleen doet voor mensen met een beperking, maar ook voor ouderen, mensen met kleine kinderen, met een tijdelijke beperktere mobiliteit of reizigers met een fiets of kinderwagen. Ook zij moeten "autonoom, veilig en in alle comfort de trein kunnen nemen".

In afwachting van die integraal toegankelijke stations wil de NMBS de assistentie die voorlopig nodig blijft, efficiënter maken. De spoorwegmaatschappij werkt daarvoor aan een mobiele applicatie, "waardoor reizigers met een beperkte mobiliteit sneller en eenvoudiger assistentie kunnen aanvragen".

Meest gelezen