Belgen tevreden over raadplegingen op afstand: vlotte communicatie en voldoende tijd

De Belgen zijn tevreden over raadplegingen op afstand die ze met hun zorgverleners hadden tijdens de lockdown. Dat blijkt uit een grootschalige bevraging van alle mutualiteiten bij hun leden. Die reiken daarbij ook een aantal tips voor verbetering aan. Zo zouden teleconsultaties in de toekomst voornamelijk aanvullend moeten zijn op fysieke consultaties.

De lockdown heeft een belangrijke impact gehad op veel vlakken, ook op de consultaties in de gezondheidszorg. Om de verspreiding van het virus te beperken zagen zorgverleners zich namelijk genoodzaakt om niet-dringende consultaties uit te stellen of te annuleren. Om de zorgverlening te blijven garanderen werd dan ook tijdelijk overgeschakeld naar raadplegingen op afstand via telefoon- of videogesprekken. 

Voor nieuwe klachten prefereer ik een fysiek onderzoek

Respondent vragenlijst

Dat gebeurde in eerste plaats bij de huisarts, maar al snel volgden ook andere zorgverleners, zoals tandartsen, psychologen en kinesisten. 

Vooral geschikt voor opvolging en voorschriften

Raadplegingen op afstand werden dan ook veel gebruikt tijdens de lockdown. Volgens het RIZIV (Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering) vonden er zo'n 3,8 miljoen raadplegingen op afstand plaats tussen de maand maart en mei van dit jaar. 

De verschillende mutualiteiten van het Nationaal Intermutualistisch College, het overkoepelend orgaan van de ziekenfondsen, hebben 100.000 leden aangeschreven voor een bevraging over die teleconsultaties. Van de 5.000 leden die de vragenlijst invulden, gaf driekwart aan tevreden te zijn over de teleconsultaties tijdens de coronacrisis. Zo verliep onder andere de communicatie vlot en namen zorgverleners voldoende tijd om de patiënten te behandelen. 

De ondervraagden vonden teleconsultaties vooral nuttig voor het verkrijgen van voorschriften, een snel advies voor een dringend probleem of het opvolgen van een gekend probleem. 

"Een raadpleging op afstand is een veilige manier om chronische aandoeningen, zoals diabetes, op te volgen en voorschriften aan te vragen, maar voor plotse nieuwe klachten prefereer ik een fysiek onderzoek bij de dokter", aldus een respondent.

We willen rekening houden met de verwachtingen van onze leden

Paul Callewaert, Nationaal Intermutualistisch College

Meer teleconsultaties in de toekomst?

Binnen het RIZIV starten vandaag gesprekken over de toekomst van raadplegingen op afstand. "De mutualiteiten zijn voorstander van een structurele verankering van deze raadplegingen", aldus Paul Callewaert in naam van het Nationaal Intermutualistisch College. "Daarbij willen we rekening houden met de verwachtingen van onze leden om de teleconsultaties bij te sturen met het oog op kwaliteit, doelmatigheid en toegankelijkheid van de zorg."

Daarop reageerden de respondenten toch beduidend minder enthousiast.  80 procent gaf namelijk aan dat een fysieke raadpleging het meest wenselijk blijft en 62 procent dat raadplegingen op afstand eerder uitzondering dan regel moeten zijn. 

Ten slotte gaven de leden ook aan dat ze in de toekomst beter geïnformeerd willen worden en dat ze nood hebben aan technische ondersteuning en een betrouwbaar en gebruiksvriendelijk platform voor de raadplegingen op afstand.

Meest gelezen