Jonas Roosens

Gouverneur Cathy Berx organiseert grensoverschrijdend corona-overleg 

De Antwerpse provinciegouverneur Cathy Berx bracht burgemeesters en veiligheidsverantwoordelijken van de grensgemeenten gisteren samen om te overleggen over de coronamaatregelen. De verschillen tussen die maatregelen in België en Nederland zouden immers voor problemen kunnen zorgen. "Maar die blijken er niet te zijn, vertelt Berx. "Wel zijn er duidelijke afspraken gemaakt over wederzijdse informatie-uitwisseling en zullen gezamenlijke patrouilles controleren op illegale feestjes."

Burgemeesters en veiligheidsverantwoordelijken van de Antwerpse en Nederlandse grensgemeenten hebben gisteren digitaal overleg gepleegd. Provinciegouverneur Cathy Berx heeft ze samengebracht omdat de verschillen tussen de coronamaatregelen in België en Nederland voor problemen zouden kunnen zorgen. 

Impact over de grens

Het overleg moest een duidelijk en up-to-date beeld vormen van de impact van de coronamaatregelen op de verschillende sectoren, zowel in België als in Nederland. Vooral over het verschillende sluitingsuur voor de horeca maakte men zich zorgen. "Maar die impact lijkt mee te vallen", zegt Cathy Berx. "Het antwoord was heel duidelijk: neen, er zijn geen problemen bij de grensgemeenten. Wel zien we het aantal illegale feestjes toenemen en zullen we met gezamenlijke patrouilles de nodige controles uitvoeren."

Met gezamenlijke patrouilles zullen we op illegale feestjes controleren

Cathy Berx, provinciegouverneur Antwerpen

Ook werd er al nagedacht over de eindejaarsperiode. Met een grensoverschrijdende werkgroep hopen de burgemeesters problemen op te lossen die zich voordoen met vuurwerk. In Nederland zijn knalvuurwerk en vuurpijlen immers verboden, waardoor het in onze winkels vaak heel druk is rond oudjaar. Dat moet nu vermeden worden.    

Zinvol voor de gezondheid

De deelnemers van het overleg waren blij met het initiatief en willen dat in de toekomst herhalen. Het is namelijk zinvol om informatie uit te wisselen over de grens heen, zo klinkt het. “Het is belangrijk om op de hoogte te zijn van de verschillende maatregelen, en meer nog van de mogelijke effecten ervan aan de andere kant van de grens", laat Berx weten. "Er zijn heel duidelijke afspraken gemaakt over communicatie en wederzijdse informatie-uitwisseling. Zo dragen we maximaal bij tot de gezondheid en veiligheid van onze inwoners.”

Meest gelezen