Pedro Facon nieuwe coronacommissaris, premier De Croo: "Hij moet olie in machine zijn", maar wat wordt zijn taak? 

Pedro Facon, een topman bij de FOD Volksgezondheid, wordt de nieuwe coronacommissaris in ons land. Dat heeft het Overlegcomité beslist. Maar wie is Facon? En wat houdt de taak van coronacommissaris precies in? 

In juni liet Pedro Facon, directeur-generaal Gezondheidszorg bij de overheidsdienst Volksgezondheid, zijn licht nog schijnen op hoe de hele coronacrisis in het voorjaar aangepakt werd. In "Terzake" vertelde hij toen hoe het beleid helemaal versnipperd zat, bij - in totaal - 9 ministers van Volksgezondheid. Die complexe staatsstructuur maakte het er niet gemakkelijk op, klonk het toen. "Zij deden hun best, maar moesten elke keer zoeken wie waarvoor verantwoordelijk was."

Herbekijk hier dat gesprek van juni in "Terzake" en lees daaronder verder: 

Videospeler inladen...

Achter de schermen heeft Facon dus al maandenlang de coronacrisis (mee) moeten beheersen. Nu zal hij ook op de voorgrond treden, want Facon wordt de nieuwe coronacommissaris in ons land. Het Overlegcomité heeft die knoop vanmiddag doorgehakt. 

"Pedro was een van de sleutelfiguren in de eerste golf, mede dankzij hem is de situatie in de ziekenhuizen altijd onder controle geweest", klinkt het lovend bij premier De Croo. "Ik denk dat Pedro alom gerespecteerd en gewaardeerd wordt. Het is de bedoeling dat hij de spil wordt in het coronabeleid. Hij moet de olie in de machine zijn om de samenwerking vlot te laten verlopen. Een andere taak zal zijn om de barometer te operationaliseren."

Pedro Facon moet de olie in de machine zijn om de samenwerking vlot te laten verlopen

Alexander De Croo

Wie zit er in het Overlegcomité en wat kan er daar beslist worden?

Bij het Overlegcomité (het orgaan dat de federale regering en de deelstaatregeringen samenbrengt) zit de premier van ons land, Alexander De Croo, rond de tafel met de regionale minister-presidenten en de ministers van Binnenlandse Zaken, van Buitenlandse Zaken en van Volksgezondheid. Dat zijn respectievelijk Annelies Verlinden (CD&V), Sophie Wilmès (MR) en Frank Vandenbroucke (SP.A).

In het verleden bereidde het Overlegcomité vaak de Veiligheidsraad voor, maar nu is er nog geen zicht op een volgende Veiligheidsraad. Wél kan het Overlegcomité bepaalde dringende beslissingen zelf nemen. Zo besliste het Overlegcomité bijvoorbeeld dat mondmaskers verplicht worden in winkels, riep het de befaamde “kleurencodes” voor reisbestemmingen in het leven, en in april besliste de vergadering dat het leger bijstand kon verlenen in woonzorgcentra. Het verschil lijkt miniem te zijn, want in beide organen zitten veelal dezelfde mensen. Een Overlegcomité is een puur politiek orgaan, bij een Veiligheidsraad kunnen experten uitgenodigd worden om advies te geven. De Veiligheidsraad werd in het leven geroepen na de aanslagen. 

In het regeerakkoord dat vorige week afgeklopt werd, stond dat er in de regering-De Croo zo'n speciale coronacommissaris moest komen. Verschillende wetenschappers pleitten daar al langer voor.

Zijn taak? Op pagina 6 van het regeerakkoord wordt die als volgt omschreven: "Verzekeren dat het gezondheidsbeleid van de federale overheid en van de deelstaten afgestemd is, nieuwe inzichten over het virus bijhouden en waken over de maatschappelijke, economische en sociale impact van de maatregelen." De coronacommissaris zal dus met andere woorden het coronabeleid in ons land coördineren en dat al minstens een jaar (en die periode kan daarna nog verlengd worden). Hij zal daar niet alleen voor staan: hij zal bijgestaan worden door een wetenschappelijk comité. 

Niet de eerste keer

Het is niet de eerste keer dat er in ons land een dergelijke commissaris aangesteld wordt. Tijdens de dioxinecrisis die in 1999 uitbrak, werd Freddy Willockx (SP.A) regeringscommissaris. Hij werd daarbij bijgestaan door Piet Vanthemsche, die op zijn beurt in 2006 de eerste griepcommissaris werd.  Hij werd in die functie dan weer opgevolgd door viroloog Marc Van Ranst.

Wie is Pedro Facon?

Toen de vorige directeur-generaal Gezondheidszorg van de federale overheidsdienst Volksgezondheid bijna vier jaar geleden met pensioen vertrok, kwam Pedro Facon er aan het roer. De intussen 39-jarige Facon had er toen al een heel parcours doorheen kabinetten en gezondheidsinstellingen op zitten. 

Na zijn masterdiploma politieke studies aan de KU Leuven specialiseerde hij zich in overheidsmanagement en audit. 8 jaar lang werkte hij voor het Riziv (Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering) alvorens hij in 2014 de overstap maakte naar het kabinet van (toenmalig) minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD). Daar was hij haar kabinetschef tot hij in 2017 dan de overstap maakte naar de FOD. 

Meest gelezen