Herentals gaat verdoken armoede actief opsporen: "Niet meer achter het bureau blijven zitten"

Herentals gaat mensen die in verdoken armoede zitten actief opsporen. De stad neemt die maatregel omdat ook in Herentals het aantal mensen in armoede toeneemt.

De kwetsbare gezinnen die komen aankloppen bij het OCMW of de armoedeverenigingen zijn bekend. Maar er is volgens het bestuur ook veel verdoken armoede in Herentals. En daar gaat een sociaal werker naar op zoek.

"De outreacher moet de meest kwetsbaren bereiken, die vaak nog niet gekend zijn bij de sociale dienst. Daarbij laat de maatschappelijk werker de veilige ruimte van het bureau achter zich en gaat hij werken in de leefwereld van cliënten die geen of nog geen vraag naar hulp stellen", zegt schepen van Zorg, Welzijn en Gezondheid Peter Bellens (CD&V). "Op die manier proberen we actief de verdoken armoede en kwetsbaarheid zichtbaar te maken zodat we de zorgbehoevenden naar de juiste zorghulp kunnen leiden.”
De stad bekijkt vervolgens met de kwetsbare gezinnen dan de huidige financiële situatie maar ook of ze zorg of psychische hulp nodig hebben.

Verdoken armoede vinden is door de privacywetgeving ingewikkeld, hopelijk komen er aanpassingen aan de wet

schepen Peter Bellens (CD&V)

Herentals hoopt onder meer om via de scholen aan informatie te raken. "Maar die mogen ze eigenlijk niet uit zichzelf geven door de privacywetgeving", zegt Bellens. "Daarom dat we aan de kwetsbare gezinnen, via de scholen, moeten vragen of de scholen hun gegevens mogen doorgeven. Dat is best ingewikkeld, en daarom vragen we ook aan de hogere overheden om de wetgeving aan te passen zodat we die gezinnen makkelijker kunnen bereiken zonder aan hun privacy te morrelen."

Meest gelezen