AFP or licensors

Ruim helft van daklozen en meest kwetsbaren in Parijs zijn besmet met corona

Uit een steekproef van Artsen zonder Grenzen blijkt dat de besmettingsgraad met corona bij de meest kwetsbare bevolkingsgroepen in Parijs vele malen hoger ligt dan bij de doorsnede van de bevolking. Bij migranten in opvangkampen, arbeidsmigranten of de voedselbedeling voor daklozen komt het aantal besmette mensen uit boven de vijftig procent. De meest kwetsbaren blijken in Parijs dus ook het meest getroffen door corona. 

"Een soortgelijke graad van besmetting komen we alleen tegen in de sloppenwijken van India. Of in de favela's van Brazilië. Hoewel, daar gaat het vaker om veertig tot vijftig procent", zegt epidemioloog Thomas Roederer voor Artsen Zonder Grenzen. In Parijs blijkt dus meer dan de helft van de allerzwaksten besmet met corona. Ter vergelijking: de gemiddelde besmettingsgraad van de hele Franse bevolking ligt ergens tussen de vijf en de tien procent, met mogelijk een piek tot tien of twaalf procent in Parijs. De allerarmsten - de Fransen hebben het over Grands Précaires - zitten dus met een besmettingsgraad die vele malen hoger is. (lees verder onder de foto) 

Naailes voor migranten, Parijs
AFP or licensors

Nergens anders in Europa komt zo'n hoge besmettingsgraad voor 

Thomas Roederer, epidemioloog

In Europa komen zulke hoge cijfers nergens anders voor. Het is trouwens de eerste keer dat in Europa een onderzoek naar COVID-19-besmettingen wordt gevoerd bij deze specifieke bevolkingsgroepen.

In totaal heeft Artsen zonder Grenzen deze zomer (meer bepaald tussen 23 juni en 2 juli) meer dan achthonderd mensen getest. Ongeveer negentig procent van hen waren buitenlanders, migranten dus. Zo'n tien procent Fransen, daklozen of mensen die niet in eigen levensonderhoud kunnen voorzien. Uit het onderzoek blijkt dat er grote verschillen zitten tussen de plekken die zijn onderzocht. 

Bijna negentig procent besmetten in huisvesting van werkende migranten

In de centra voor voedselbedeling bleken gemiddeld "maar" 27,8 procent van de mensen besmet. In de tien opvangcentra die door MSF (Artsen Zonder Grenzen Frankrijk) worden beheerd liep dat al op tot 50,5 procent. Maar het hoogste percentage werd aangetroffen in twee huizen voor arbeidsmigranten, denk daarbij aan pizzakoeriers of Uber-chauffeurs. Maar liefst 88,7 procent van hen bleek positief te testen op corona. Veel van die mensen delen hun kamer met één of meer anderen. In één op de vijf gevallen verblijven ze met vijf of meer op één enkele kamer.

Het is te wijten aan hun huisvesting en het feit dat ze zo dicht opeengepakt leven 

Corinne Torre, Artsen Zonder Grenzen Frankrijk

"De verklaring vinden we vooral in de huisvesting", zegt Corinne Torre van Artsen Zonder Grenzen Frankrijk. "Die mensen leven heel dicht op elkaar, waardoor er clusters van besmettingen ontstaan. Neem bijvoorbeeld de schoolgebouwen waar ze bijeen zijn gebracht aan de vooravond van de eerste lockdown. Het is paradoxaal, maar veel van die mensen zijn net besmet op de plek waar ze in afzondering waren gezet voor corona".

migrantenkamp in de omgeving van Parijs
AFP or licensors

1400 mensen in een tentenkamp in Parijs

Morgen is er overleg met het Franse ministerie van gezondheid. Als het van Artsen Zonder Grenzen afhangt, wordt de opvangpolitiek grondig veranderd. "Want we zitten nu weer met een soortgelijke situatie, met een tentenkamp van wel 1.400 mensen aan de poorten van Parijs. Als we die mensen opnieuw massaal gaan oppakken en bijeen zetten in pakweg een school, zijn we weer vertrokken voor een nieuw rondje besmettingen." De hulporganisatie hoopt dat de opvangstrategie zal veranderen "want we hebben het eerder al aangekaart. Dit werkt in deze omstandigheden gewoon niet". 

Meest gelezen