Video player inladen...

Björn Rzoska (Groen) hekelt Facebookpost van Bart Claes (VB) over Petra De Sutter: "Hij ontmenselijkt haar"

Bij de start van de zitting van het Vlaams Parlement vanmiddag heeft Björn Rzoska (Groen) zijn partijgenote, transgender en federaal minister Petra De Sutter verdedigd na een persoonlijke aanval van Bart Claes (Vlaams Belang) op Facebook (zie onder). Daarin heeft Claes het over "hetgeen" in de plaats komt van Kristof Calvo en noemt hij haar een "verpersoonlijking van cultuurmarxisme die alle fundamenten van onze westerse beschaving wil vernietigen en vervangen." "Claes ontmenselijkt haar compleet", zegt Rzoska.

Na de aanstelling van Petra De Sutter (Groen) als vicepremier en minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven in de regering-De Croo stuurde Vlaams Belang-parlementslid Bart Claes een tweet en Facebookpost de wereld in waarvan de beginparagrafen consternatie veroorzaakten.

"Crazy Calvo (Kamerfractieleider van Groen Kristof Calvo, red.) mag dan geen minister zijn, hetgeen in de plaats komt is eigenlijk nog erger", schreef Claes. "Transgender Petra De Sutter is de verpersoonlijking van het cultuurmarxisme. Deze persoon wil alle fundamenten van onze westerse beschaving vernietigen en vervangen."

Bekijk de post van Bart Claes die door Björn Rzoska wordt gehekeld:

Claes kreeg felle kritiek op die tweet in het Vlaams Parlement. Volgens Groen-fractieleider Björn Rzoska – partijgenoot van De Sutter - heeft Vlaams Belang "een rode lijn overschreden". "U ontmenselijkt haar", aldus Rzoska. De Groen-fractieleider richtte zich tot Vlaams Belang-fractieleider Chris Janssens en vroeg hem afstand te nemen van “de mensonterende opmerkingen van uw collega”.

Chris Janssens (Vlaams Belang) begon met Petra De Sutter te feliciteren met haar aanstelling als minister, maar distantieerde zich niet van de tweet van zijn fractiegenoot. Hij stoorde er zich integendeel aan dat Groen de kwestie te berde bracht: "Als het de gewoonte wordt om bij ordemotie het woord te vragen bij tweets die u niet zinnen, kan ik epistels meebrengen over tweets van parlementsleden die mij niet zinnen."

Bekijk hier de discussie in het Vlaams Parlement (en lees voort onder de video):

Video player inladen...

Parlementsvoorzitter Liesbeth Homans (N-VA) – door Groen om een standpunt gevraagd - wees op de vrijheid van meningsuiting, maar voegde eraan toe: “Een volksvertegenwoordiger heeft ook een voorbeeldfunctie en moet goed weten wat men zegt en nadenken over de manier waarop men iets zegt. Ik kan wel zeggen dat ik als persoon deze uitspraak bijzonder verwerpelijk vind."

Ook SP.A-fractieleider Hannelore Goeman noemde de tweet "een totaal schandalige zaak".

Meest gelezen