Facebook

Lieve Van Lancker vervangt minister Van Peteghem als burgemeester De Pinte: "Fantastisch dat het bestuur nu vooral uit vrouwen bestaat "

Schepen Lieve Van Lancker (CD&V) wordt waarnemend burgemeester van De Pinte. Ze vervangt partijgenoot Vincent Van Peteghem die als kersvers minister van Financiën geen burgemeester kan blijven. Met Van Lancker als burgemeester en een vrouwelijke vervanger op haar schepenpost, zijn nu 4 van de 6 leden in het college van burgemeester en schepenen vrouw.

Sinds Vincent Van Peteghem (CD&V) vorige week de eed aflegde als federaal minister van Financiën, mag hij geen burgemeester van De Pinte meer zijn. Hij blijft wel titelvoerend burgemeester en ook voorzitter van de gemeenteraad. Lieve Van Lancker legt binnenkort de eed af als waarnemend burgemeester. Van Lancker is 61 en actief in de Pintse politiek sinds 2006. Haar schepenambt voor onder meer sociale zaken gaat over naar Kathleen Ghyselinck (CD&V) uit deelgemeente Zevergem. 

Lieve Van Lancker is momenteel nog voorzitter van het BCSD (Bijzonder Comité Sociale Dienst, vroeger OCMW) en schepen van onder andere Sociale zaken, Welzijn en Gelijke Kansen. Ze werkt als pedagogisch adviseur bij het Katholiek Onderwijs Vlaanderen. "Dat Vincent minister werd, was wel een verrassing. Dat ik hem nu kan vervangen iets minder. Het was binnen onze ploeg wel redelijk gemakkelijk om af te spreken wie het zou worden. Ik ben ongelooflijk dankbaar dat iedereen mij dit vertrouwen geeft. Ik kijk er enorm naar uit om samen verder te werken op de ingeslagen weg en de vele dossier van het meerjarenplan tot een goed einde te brengen, zoals het nieuwe woonzorgcentrum. "

Vincent is een persoonlijkheid, een topper, en is niet zomaar te vervangen. Ik zal mijn eigen stijl aanhouden

Lieve Van Lancker (CD&V), waarnemend burgemeester van De Pinte

"Vincent is een persoonlijkheid, een topper, die kan je niet zomaar vervangen. Ik kan wel burgemeester zijn op mijn eigen manier, in mijn eigen stijl, maar andere accenten zal ik niet leggen.”

Dat een meerderheid aan vrouwen een andere manier van besturen zal teweegbrengen, betwijfelt Van Lancker: "Gelukkig zijn er ook nog mannen in het college. Het meerjarenplan blijft onze leidraad, en we gaan daar samen - man en vrouw - voor gaan."

Fantastisch dat de vrouwen  nu eens in de meerderheid zijn, maar toch blij dat er ook nog mannen zijn

Lieve Van Lancker (CD&V), waarnemend burgemeester van De Pinte

De huidige voorzitter van de gemeenteraad Kathleen Ghyselinck (CD&V) zal op haar beurt de bevoegdheden van Lieve Van Lancker overnemen. Daardoor komt een echte Zevergemse in het schepencollege. 

Meest gelezen