Kritisch rapport van Audit Vlaanderen legt reeks pijnpunten bloot bij VRT 

Audit Vlaanderen, het controlesysteem van de Vlaamse administratie, heeft een kritisch rapport opgesteld over de werking van enkele afdelingen van de openbare omroep VRT. Het onderzoek naar de VRT kwam er naar aanleiding van het conflict aan de top van de VRT eind vorig jaar. 

Het rapport van Audit Vlaanderen brengt een opeenstapeling van grote en kleinere misstappen die verschillende afdelingen op de VRT begaan hebben.

Het gaat dan onder meer over het niet respecteren of het omzeilen van de aanbestedingsregels. In de audit wordt bijvoorbeeld de bouw van een decor aangehaald, waarbij de VRT niet op de beste offerte ingaat omdat ze liever met een andere leverancier samenwerkt.

De VRT schiet volgens het rapport ook te kort op het vlak van contractbeheer en -opvolging. Als een tv-productie middelen nodig heeft en een aantal aankopen doet, is het niet altijd duidelijk wat er achteraf met dat aangekochte materiaal gebeurt. Er blijkt ook niet altijd gecontroleerd te worden of extra aangekocht materiaal echt nodig was.

Bekijk het verslag uit "Het Journaal" hier en lees voort onder de video:

Videospeler inladen...

Integriteit

Daarnaast is er ook sprake van belangenvermenging - lees: vriendjespolitiek - rond contracten voor bepaalde medewerkers.  De kritische audit maakt duidelijk dat er iets schort aan de integriteitscultuur van sommigen bij de VRT.

In het luik integriteit komt de naam van Peter Claes vaak voor, maar het is niet meteen duidelijk wat zijn verantwoordelijkheid hierin precies is. Claes is de voormalige directeur Media en Productie van de VRT.  Hij is de man met wie de andere leden van de directie en toenmalig CEO Paul Lembrechts eind vorig jaar in de clinch lag, hij werkt intussen niet meer voor de VRT.

Nultolerantie

De openbare omroep wil nu haar werking verbeteren zodat de alarmbellen sneller afgaan en dergelijke fouten niet meer kunnen gemaakt worden. Dat zegt Frederik Delaplace, de gedelegeerd bestuurder van de VRT.

"Er geldt voortaan een nultolerantie voor het niet respecteren van de regels en voor elk gebrek aan integriteit", aldus Delaplace. "De controle op het correct naleven van regels en deontologie zal met onmiddellijke ingang versterkt worden."

Meest gelezen