Archiefbeeld ter illustratie.
Reza Estakhrian

Getest door VRT NWS: medewerkers van federale corona-infolijn spreken elkaar tegen

De corona-infolijn, het gratis infonummer dat bedoeld is om vragen rond het coronavirus te beantwoorden, geeft bellers soms tegenstrijdige informatie. Dat blijkt uit een belronde door VRT NWS. Waar je volgens de ene medewerker in quarantaine moet na contact met een zogezegde besmette kotgenoot, mag je volgens de andere zonder problemen naar huis voor het weekend. "We sturen dagelijks bij", reageert het Crisiscentrum.

Al sinds het begin van de coronacrisis puilen onze mailboxen uit met vragen over de coronamaatregelen. Met steeds veranderende kleurcodes, procedures en ministeriële besluiten is het geen sinecure om de regels correct na te leven. De corona-infolijn, het gratis informatienummer van de federale overheid dat je kan bereiken op 0800 14 689, zou daarbij soelaas moeten bieden.

Nochtans sijpelen regelmatig reacties van kijkers binnen dat de infolijn andere informatie geeft dan ze gehoord hebben tijdens een persconferentie, of dan wij in onze berichtgeving brengen. VRT NWS nam daarom de proef op de som.

Hoe gingen we te werk?

We kozen drie veelgestelde vragen van onze kijkers en luisteraars uit en legden deze met vijf journalisten voor aan de medewerkers van de corona-infolijn. Dat leverde dus vijftien antwoorden op. Diezelfde drie vragen legden we ook voor aan Yves Stevens, woordvoerder van het Crisiscentrum. 

We toetsten de antwoorden van de medewerkers af aan die van het Crisiscentrum. Het resultaat? 7 correcte, 4 onvolledige en 4 foute adviezen

Scenario 1: de besmette kotgenoot

Een vraag waar veel kotstudenten mee worstelen: wat doe je als een kotgenoot positief heeft getest op het coronavirus en je de dagen voordien samen – zonder mondmaskers – in de gemeenschappelijke ruimtes van je studentenwoning hebt vertoefd? Mag je nog naar huis?

Het officiële antwoord van het Crisiscentrum luidt: "Als het contact langer was dan 15 minuten en op minder dan 1,5 meter, dan moet je in quarantaine en moet je je laten testen vijf dagen na het contact met je kotgenoot. Neem hiervoor contact op met de huisarts. De kotgenoot geeft best de namen van zijn/haar kotgenoten door aan het contactonderzoek, zodat iedereen een code ontvangt om zich te laten testen (dan moet je niet via de huisarts passeren) en om het nodige advies te krijgen."

Zo vatten niet alle medewerkers van de corona-infolijn het op. Slechts één van hen heeft het bij het juiste eind. In de andere gevallen moeten we ons pas laten testen als er symptomen optreden, of zouden enkel de huisdokter of de contactopsporing het verlossende antwoord kunnen bieden. Een van ons wordt zelfs zonder bijkomende vragen naar huis gestuurd. "U mag naar huis zolang u geen symptomen vertoont”, klinkt het ferm. “U hoeft ook geen test af te leggen en ook niet in quarantaine te gaan."

Luister hieronder naar een aantal audiofragmenten:

Scenario 2: de besmette klasgenoot

Wat te doen als de schooldirecteur van je 14-jarige zoon belt met de volgende boodschap: "Een klasgenoot van je zoon heeft zonet positief getest. De hele klas moet nu zeven dagen in quarantaine en moet zich laten testen." Mag jij nog naar je werk, of moet je mee in quarantaine tot de uitslag van je zoons test bekend is?

"Een hoogrisicocontact van een hoogrisicocontact heeft in principe nog geen gevolgen", verklaart het Crisiscentrum. "Pas als de zoon positief test, moeten zijn huisgenoten in quarantaine en zich laten testen. Het is wel al sterk aangeraden om van thuis te werken (indien mogelijk) en om fysieke contacten met anderen te vermijden in afwachting van het resultaat van de zoon zijn test." Lees: je mag gaan werken, maar als het kan, blijf dan thuis.

Met alle respect, maar uw baas moet maar begrijpen dat we met een heel smerig virus zitten

Maar als het van de medewerkers van de corona-infolijn afhangt, blijven twee van ons in quarantaine tot we zelf zijn getest of we de testresultaten kennen van onze zogezegde zoon. "Met alle respect, maar uw baas moet maar begrijpen dat we met een heel smerig virus zitten."

Luister hieronder naar een aantal audiofragmenten:

Scenario 3: de besmette collega

Je staat met je collega in de lift, je slaat een babbeltje, maar aan mondmaskers wordt niet gedacht. Wat als je drie dagen na je laatste contact te horen krijgt dat de collega in kwestie besmet is met het coronavirus: mag je blijven werken, of heb je quarantaine en een test aan je been?

“Je bent pas hoogrisicocontact van zodra je langer dan 15 minuten en op minder dan 1,5 meter afstand contact had”, klinkt het bij het Crisiscentrum. “Je mag dus nog gaan werken, maar: wees extra voorzichtig. Van zodra je zelf symptomen hebt, blijf je meteen thuis en neem je zo snel mogelijk contact op met de huisarts.”

Net zoals bij de besmette klasgenoot, reageren de infolijnmedewerkers ook in dit verhaal voorzichtiger dan nodig: “ik zou het zekere voor het onzekere nemen en je laten testen én in quarantaine gaan”, “beter een test te veel dan te weinig” of “je laten testen wordt in dit geval niet terugbetaald, maar wordt wel ten zeerste geapprecieerd”. 

Toegegeven: in tijden waar de coronacijfers pieken is inderdaad voorzichtigheid geboden, maar we stellen ons de vraag of je voor elk mogelijk risicogeval 46,61 euro voor een vrijwillige test moet betalen – zoals een medewerker ons meedeelt – terwijl het volgens de regels van het spel niet zou moeten.

Luister hieronder naar een aantal audiofragmenten:

Conclusie

Waar de corona-infolijn bedoeld is om duidelijkheid te scheppen, blijven we na de meeste telefoongesprekken op onze honger zitten. Zelden geven de medewerkers een pasklaar antwoord. Die antwoorden zijn bovendien gebaseerd op de bijzonder karige informatie die wij geven. Hoewel we voor elk scenario een rist aan mogelijke bijkomende vragen en antwoorden hebben voorbereid, gaan de medewerkers van de infolijn vaker niet dan wel dieper op onze situaties in.

Het blijft een menselijk informatiekanaal en dus zijn misinterpretaties mogelijk

Yves Stevens, woordvoerder van het Nationaal Crisiscentrum

Yves Stevens, woordvoerder van het Crisiscentrum, nuanceert: "Sinds januari hebben we al 600.000 vragen beantwoord. Het gaat om complexe materie en vaak stellen mensen heel precieze vragen. Het is normaal dat daar af en toe een andere interpretatie aan wordt gegeven door de medewerkers. Uiteraard proberen we dat te vermijden: we staan dagelijks met de operatoren in contact om hen bij te sturen."

Volgens Stevens is de corona-infolijn een bijkomende service. "Onze website blijft de referentie. We hebben het informatienummer geopend omdat we het belangrijk vinden dat alle mensen toegang krijgen tot de informatie, ook mensen die geen internet hebben of laaggeletterd zijn. Maar het blijft een menselijk informatiekanaal, en dus zijn misinterpretaties mogelijk."

Bekijk hieronder het verslag uit "Het Journaal":

Videospeler inladen...

Meest gelezen