Jemen
AFP or licensors

"Corona doet hongersnood in de wereld sneller toenemen"

De coronapandemie kan de vooruitgang in het bestrijden van de wereldwijde hongersnood, die de afgelopen jaren werd geboekt, helemaal ongedaan maken. Dat staat in een nieuw rapport van de Wereld Honger Index 2020 (WHI). Het rapport vraagt aan de wereldleiders extra inspanningen om honger in de wereld te bestrijden.

Door de coronapandemie wordt verwacht dat de honger en armoede wereldwijd sterk zullen toenemen. Bovendien zal de economische crisis en de milieucrisis de strijd tegen de honger nog moeilijker maken. In een aantal landen verbetert de situatie te traag en in nog een aantal andere landen neemt de  hongersnood zelfs toe, staat nog in het rapport te lezen. 

Hongersnood alarmerend hoog

In onder meer Burundi, Congo, Syrië, Jemen, Zuid-Soedan, Chad en Somalië is de hongersnood alarmerend hoog. In minstens 31 andere landen is de situatie "ernstig" volgens de WHI. Sinds 2012 is de hongersnood in 14 landen toegenomen volgens het rapport, dit gaat over landen als Kenia, Madagaskar, Venezuela en Mozambique.

De Verenigde Naties willen tegen 2030 honger de wereld uit helpen, maar volgens het rapport zullen 37 landen het alvast niet tegen 2030 halen.

(Lees verder onder de foto)

Jemen
AFP or licensors

Bijna 700 miljoen mensen ondervoed

Wereldwijd is de honger in de wereld gedaald volgens de WHI. Toch lijden te veel mensen nog steeds honger. Zo zijn bijna 690 miljoen mensen ondervoed. In 2018 stierven hierdoor 5.3 miljoen kinderen voor hun vijfde verjaardag, 144 miljoen kinderen lijden ook aan dwerggroei, een van de gevolgen van ondervoeding. Vooral Afrikaanse landen ten zuiden van de Sahara worden getroffen en Zuid-Azië.

Mensen lijden er onder een groot aantal crises zoals oorlogen, droogte, overstromingen en sprinkhanenplagen. De coronapandemie maakt de precaire situatie voor deze mensen erger, en versnelt de toename van honger en armoede. Ook de klimaatveranderingen vormen een bijkomend probleem. 

(Lees verder onder de foto)

Copyright 2017 The Associated Press. All rights reserved.

Aanpak

De organisatie vraagt om een uitbreiding van de hulp in de getroffen landen zodat armoede en honger niet verder verergeren. Maak deze hulp rechtvaardiger en duurzaam. Om honger de wereld uit te helpen eist de organisatie ook een humanere aanpak waarbij dieren, milieu, de gezondheid van de mensen en eerlijke handel in acht genomen worden.

Bovendien moeten regionale en internationale initiatieven beter gecoördineerd worden. Ze raden aan om lokale kleine boeren te ondersteunen zodat ze duurzame en diverse producten kunnen produceren. Ook lokale en regionale voedselmarkten moeten verder worden versterkt. 

(Lees verder onder de foto)

Somalië
Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.

Voornemen tegen 2030

Een van de doelstellingen van de VN is om tegen 2030 honger uit de wereld te helpen.  Het is een van de duurzame ontwikkelingsdoelen die de VN-lidstaten in 2015 overeen zijn gekomen. Maar die doelstelling zal niet worden gehaald, blijkt uit een rapport van de VN zelf dat eerder al verscheen. 

Volgens de auteurs van de WHI maakt de coronacrisis de situatie enkel erger. Corona heeft namelijk nog maar eens de kwetsbaarheid van het wereldwijde voedselsysteem blootgelegd. 

Nobelprijs voor Vrede

Vorige week heeft het Wereldvoedselprogramma van de Verenigde Naties de Nobelprijs voor de Vrede gewonnen. De organisatie krijgt de prijs voor haar inspanningen "om te voorkomen dat honger als een wapen gebruikt wordt in oorlogen en conflicten".

De WHI-organisatie juicht dit toe. En ziet zo dat de strijd tegen honger wordt erkend als een uitdaging voor de hele wereld.

De WHI wordt sinds 2006 jaarlijks gepubliceerd. De lijst is gebaseerd op gegevens van de VN en is bedoeld om meer informatie te geven over onder andere de hongersnood in de wereld en het aantal ondervoede kinderen. 

Jemen
AFP or licensors

Meest gelezen