Provincie Antwerpen deelt CO2-meters uit om luchtkwaliteit in klaslokalen in het oog te houden

Om corona tegen te gaan, is het belangrijk om gebouwen goed te ventileren. Om dat op te volgen, verdeelt de provincie Antwerpen 39 CO2-meters, vooral aan provinciale scholen. Zo kunnen scholen een goede balans vinden tussen verluchten en toch de stookkosten binnen de perken houden.

De meters geven aan hoe het is gesteld met de luchtkwaliteit in de klas. "Vermits COVID-19 zich via deeltjes in de lucht verplaatst, kunnen scholen met dit apparaat objectief meten en snel handelen", legt provinciaal gedeputeerde Luk Lemmens (N-VA) uit. "In oudere klaslokalen volstaat het om ramen en deuren tijdelijk open te zetten. In meer moderne gebouwen die werken met mechanische ventilatie kan een betere afstelling, zelfs per leslokaal, volstaan."

Zo krijgen ondermeer het PTS in Boom en Mechelen en het PITO in Stabroek een CO2-meter. Er zijn er ook ter beschikking gesteld van enkele niet-provinciale scholen zoals De Knipoog in Ranst en het Xaveriuscollege in Borgerhout. De bedoeling is ook om te waken over de stookkosten. Met een CO2-meter kunnen scholen een goede afweging maken tussen ventileren en rekening houden met de energierekening.

Ook De Inspecteur van Radio 2 onderzocht het nut van zo'n CO2-meter. Hier lees je zijn bevindingen.

Meest gelezen