Radio 2

Staking gevangenissen: vakbonden gaan voorstellen gevangeniswezen verdedigen tegenover achterban

De vakbonden bij de gevangenissen gaan de voorstellen die het gevangeniswezen hen maandagnamiddag deed, verdedigen tegenover de achterban. In de gevangenissen was 's ochtends een nieuwe 48 urenstaking van start gegaan. De christelijke vakbond protesteerde zo tegen de regels over uitgaansvergunningen en penitentiaire verloven, in de huidige situatie van de coronapandemie. Een week eerder had de socialistische bond al actie gevoerd.

Het gevangeniswezen stelde maandagmiddag aan de bonden voor om vanaf deze vrijdag het ongestoord bezoek op te schorten gedurende één maand. Ook wil het penitentiaire verloven zoveel mogelijk in één blok laten opnemen, met name drie dagen aaneensluitend per trimester.

Verder stelt het gevangeniswezen voor dat gedetineerden die terugkeren uit penitentiair verlof 24 uur op de cel moeten verblijven tot de eerstvolgende doktersconsultatie. "Ze dienen op de zevende dag na terugkeer een COVID-test te ondergaan", zegt Kathleen Van De Vijver, woordvoerster van het gevangeniswezen, in een persberischt.

Tot slot zouden gedetineerden verplicht een mondmasker moeten dragen als ze hun cel verlaten. "Er wordt extra aandacht gevraagd voor de handhaving van het respecteren van de hygiënische voorschriften door gedetineerden en personeelsleden."

Volgens de woordvoerster van het gevangeniswezen hebben de bonden zich ertoe geëngageerd om de voorstellen bij hun achterban te verdedigen. Alain Blancke, vakbondsman van ACV Openbare Diensten, bevestigt dat. Hij zegt dat het overleg "constructief" is verlopen en dat het gevangeniswezen met de voorstellen tegemoetgekomen is aan een groot deel van de eisen, "zeker op korte termijn". Maar Blancke is ook tevreden met wat op tafel ligt voor de langere termijn, al is het de bedoeling daar nog verder over te overleggen.

Ze komen heel sterk tegemoet aan wat gevraagd werd

Vakbondsman Robby De Kaey

Tegen woensdag moeten de bonden de beslissing van hun achterban aan het gevangeniswezen kenbaar maken. De 48 urenstaking van ACV blijft dinsdag wel doorgaan, klinkt het.

Ook ACOD Justitie noemt de voorstellen "verdedigbaar". "Ze komen heel sterk tegemoet aan wat gevraagd werd", zegt vakbondsman Robby De Kaey. "We informeren en raadplegen nu onze achterban." Van die consultatieronde hangt ook de beslissing af om al dan niet door te gaan met de aanzegging die de socialistische bond heeft lopen voor een nieuwe 48 urenstaking vanaf komende zondag.

VSOA-secretaris Eddy De Smedt tot slot zegt eveneens dat het om "mooie voorstellen" gaat. "We gaan die zeer sterk verdedigen bij onze achterban", aldus De Smedt.

Meest gelezen